Dr Elżbieta Kołodziej - strona 3

Wykład - efektywność inwestycji

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Elżbieta Kołodziej
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI Inwestycje można zdefiniować jako nakłady z odroczonymi w czasie efektami. Działalność inwestycyjna polega na angażowaniu przez podmiot zasobów pieniężnych w celu uzyskania przyszłych korzyści. Rodzaje inwestycji: 1. Inwestycje rocz ne- realne np. zakup i montaż maszyn 2. ...

Okres zwrotu - wykład

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Elżbieta Kołodziej
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

Okres zwrotu - czas niezbędny do odzyskania początkowych nakładów inwestycyjnych z nadwyżek finansowych (zysk netto + amortyzacja). Długość okresu zwrotu wyznacza ten rok w którym nastąpi zrównanie sumy rocznych nadwyżek finansowych (skumulow...

Zaktualizowana wartość netto NPV - wykład

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Elżbieta Kołodziej
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

Zaktualizowana wartość netto (NPV) - pełna ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego wymaga zastosowania metod które uwzględniają wartość pieniądza w czasie. Ta...