Dr Elżbieta Kołodziej - strona 2

Wykład - rachunek przepływów pieniężnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

Rachunek przepływów pieniężnych- dostarcza informacji o zdarzeniach, które spowodowały w przedsiębiorstwie zmiany stanu środków pieniężnych. Pozwala na ustalenie: -wielkości uzyskanych środków pieniężnych oraz źródeł ich pochodzenia -wielkości wydatków i kierunków wykorzystania środków pieniężnyc...

Rentowność aktywów ROA - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI AKTYWÓW 1. Rentowność aktywów ogółem (ROA) Zysk netto * 100% Średni stan aktywów ogółem Informuje o zysku netto przypadającym na 1zł aktywów zaangażowanych w działalności przedsiębiorstwie. Wyznacza ogólną zdolność aktywów do generowania zysków, czyli pokazuje jaki efektyw...

Wykład o rentowności

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1617

Analiza rentowności działalności firmy. Rentowność- odzwierciedla w najbardziej syntetyczny sposób efektywności działania przedsiębiorstwa. Wskaźniki rentowności, nazywane są też wskaźnikami zyskowności lub stopnia zwrotu. Analiza rentowności: Wskaźniki rentowności stanowią relację zysku do kapit...

Wykład - stopa zwrotu z inwestycji

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Prosta stopa zwrotu (tzw. zwrot z inwestycji) - to relacja średniorocznego zysku do kapitału finansującego początkowy nakład inwestycji (własny i obcy). ROI= ZNśr/ Ni *100% ROI- zwrot inwestycji ZNśr- średnioroczny zysk netto Ni- początkowe nakłady inwestycyjne Średnioroczny zysk netto oblicza...

Wykład - wewnętrzna stopa zwrotu IRR

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)- to stopa procentowa przy której NPV=0 Pomiędzy IRR a NPV zachodzi ścisły związek: Jeżeli IRRRzw, to NPV0 Jeżeli IRR0 należy podnosić stopę dyskontową i obliczenia powtarzać do momentu gdy NPV będzie...

Wykład - zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (sem IV)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Zjawiska i procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, związane są z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej określają się mianem finansów przedsiębiorstwa. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa polega na pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności oraz lok...

Wstępna analiza rachunku zysków i strat - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1855

BADANIE RELAJCJI ZACHODZĄCYCH POMIĘDZY KATEGORIAMI WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ RELACJI POMIĘDZY STRUMIENIAMI PIENIĘŻNYMI W RACHUNKU CASH FLOW. Wstępna analiza rachunku zysku i strat, obejmuje: - ustalenie i ocenę zmian w wielkościach strumieni reprezentujących przychody ze sprzedaży, koszty, wynik fina...

Wzory do egzaminu (sem IV)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1323

1. Sprzedaż maszyny w 3 różnych ofertach PV= K (1/1+r/n)tn n-kapitalizacja r-oprocentowanie 2. RATY ANUITETOWE- STAŁE RÓWNE PŁATNOŚCI FV= a(1+r)t-1 / r -1,5roku regularne raty po 200zł, ile wynosi kwota końcowa PV= a(1+r)t-1 / r(1+r)t - dzierżawa maszyny na okres 3 lat, płatność z dołu, aktualna...

Wykład - zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

Zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu (wskaźniki statyczne) 1. Wskaźnik pokrycia obsługi długu I (wiarygodności kredytowej) Zysk brutto + odsetki Raty kapitałowe + odsetki W liczniku mamy zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem, w mianowniku kwota obsługi długu. Wskaźnik pokazuje w jaki...

Wykład - zróżnicowanie wartości pieniądza w czasie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316

ZRÓZNICOWANIE WARTOŚCI PIĘNIĄDZA W CZASIE W zależności od czasu, w którym pieniądz jest pozostawiony do naszej dyspozycji, jego wartość jest różna. Wartość pieniądza zmienia się w czasie. Im później dana kwota zostanie postawiona do dyspozycji, tym jej realna wartość będzie mniejsza. Wynika to z ...