Dr Elżbieta Kołodziej

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - egzamin, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1785

Zadanie 1 Przedsiębiorstwo X zgłosiło do sprzedaży maszynę i otrzymało 3 oferty. Oferta I dotyczy zakupu za gotówkę w wysokości 14 000 zł, oferta II dotyczy zakupu za cenę 14 500 zł przy spłacie po upływie 1,5 roku, oferta III - 21 000 zł po 2 latach. Która z ofert jest najkorzystniejsza, jeżeli op...

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - wzory

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3318

Kapitał stały(Cs) = kapitał własny + kapitał obcy Kapitał pracujący (CP) = (Cs) kapitał stały - [MT(aktywa trwałe)] majątek trwały Wskaźnik zastosowania kapitału stałego(WZCS) = (Cs) kapitał stały / (Mt) majątek trwały*100% Mówi w jakim %...

Analiza wskaźników - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1099

W celu utrzymania równowagi finansowej spółka może: 1. Zmniejszyć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto poprzez zmniejszanie poziomów aktywów bieżących (zapasy, należności) bądź zwiększenie krótkoterminowych źródeł finansowania. 2. Zwiększyć kapitał obrotowy netto poprzez podniesienie długoter...

DŻWIGNIA OPERACYJNA

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1162

Dźwignia operacyjna -poziom zysku operacyjnego zależy od wielkości sprzedaży i stopnia wykorzystywania posiadanego potencjału gospodarczego. Im niższe wykorzystanie tego potencjału, tym większe przyrosty zysku operacyjnego towarzyszą w...

Egzamin- zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 973
Wyświetleń: 1960

GRUPA 2 1.Ile wynosi wskaźnik rentowności kapitałów własnych jeżeli przychody ze sprzedaży 9000, zysk netto 3000, zysk brutto 4000, kapitalny własne 8000, aktywa trwale 6000, aktywa obrotowe 1 D) =37,50% ROE= zysk netto/średni stan kapitałó...

Kolokwium zaliczeniowe (sem IV)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

1.Posiadamy 6500 zł i mamy do wybory 4 lokaty na 3 lata: a) kapitalizacja raz do roku (3,6%) b) kapitalizacja 2 razy do roku(3,58%) c) kapitalizacja kwartalna(3,4%) d) kapitalizacja co 4 miesiące (3,33%) Która lokata jest najkorzystniejsza? 2.Majątek 1100 000zł finansowany w 45% kapitałem własnym. Ś...

Model du Ponta - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1400

Rozwinięciem relacji ROA, ROE jest model Da Pointa (piramida Da Pointa). Wynika z niego, że w przyczynowej analizie rentowności kapitału własnego należy uwzględnić: -rentowność sprzedaży -produktywność (rotacja aktywów) -strukturę kapitału w przedsiębiorstwie PIRAMIDA DA POINTA ZYSK NETTO : P...

Wykład - obecna wartość PV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1323

Obecna wartość (prezent value = PV) Operacje gospodarcze bardzo często przynoszą skutki finansowe dopiero w przyszłości. Dlatego często konieczna jest ustalenie obecnej wartości wpływów czy wydatków, które zostaną zrealizowane dopiero po upływie pewnego okresu czasu. 1 Wyrażenie (1+i)t określamy ...

Wykład - płynność finansowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 336
Wyświetleń: 882

Czynniki kształtujące płynność finansową: -im większy udział zobowiązań krótkoterminowych a zobowiązań ogółem, tym trudniej będzie sprostać wszystkim terminom płatności. *Przy ocenie płynności finansowej istotne znaczenie ma badanie stopnia zamrożenia środków pieniężnych w aktywach obrotowych (zap...

Wykład - podstawowe wskaźniki sprawozdania finansowego (sem IV)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 637

Podstawowe sprawozdania finansowe: -bilans -rachunek zysków i strat (wyników) -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe objaśnienia i informacje Większe jednostki podlegające obowiązkowi badania sprawozdania finansowego. Cechy analizy opartej na sprawozdaniach finansowych: 1. Można...