Dr Alina Naruniec

Pytania na egzamin - opracowanie - Prawo popytu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1120

Sformułować prawo popytu i podaży. Prawo popytu i podaży, podstawowe prawo ekonomiczne regulujące działanie mechanizmu rynkowego, określające wzajemne zależności pomiędzy wielkością popytu, wielkością podaży, a poziomem ceny towaru. Mówi, że w warunkach niezmienności innych zjawisk rynkowych popyt ...

Sylabus - makro- i mikroekonomia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288

Cele przedmiotu: Przyswojenie wiedzy z podstaw ekonomii Treści merytoryczne: Przedmiot i zakres ekonomii; 2. Kategorie i prawa ekonomiczne; 3. Współczesne systemy gospodarcze; 4. Sektor publiczny i rola państwa w gospodarce; 5. Makroeko...

Prawo popytu i podaży - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 602

Prawo popytu - wraz ze wzrostem ceny danego dobra, zmaleje zapotrzebowanie na dobro, a wraz ze spadkiem ceny zapotrzebowanie wzrośnie. Prawo podaży - podaż danego towaru się zwiększa, jeśli wzrasta jego cena, natomiast obniżaniu się ceny towarzyszy spadek wielkości podaży. Poziom podaży, tak jak po...

Czynniki decydujące o wielkości popytu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Popyt, ilość towaru, którą nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie przy ustalonej cenie. Przy niezmienności innych warunków rynkowych wzrost ceny powoduje zmniejszenie wielkości popytu, a obniżka ceny wywołuje wzrost wielkości popytu. związane z rynkiem: wielkość dochodów, gdy wzrasta dochód, w...

Ekonomiczne funkcje ceny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Informacyjno - bodźcowa - parametru, który pozwala określić wielkość przychodów ze sprzedaży, a także parametru pobudzającego do określonego działania. Nabywcę ceny informują o ile zmniejszą się jego zasoby pieniężne, jeśli dokona on zakupu. Sprzedającego ceny informują o ile zwiększy się jego przyc...

]Paradoks Giffena i Veblena - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2016

Paradoks Giffena - sytuacja ekonomiczna, w której popyt na dane dobro wzrasta pomimo wzrostu ceny. Sytuacja taka ma miejsce przy bardzo niskich dochodach konsumentów i przy wzroście cen dóbr niższego rzędu, zwanych dobrami Giffena. Cena

Użyteczność krańcowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

Korzyść krańcowa - korzyść jaką odnosi konsument ze zwiększenia konsumpcji danego dobra o jedną jednostkę. Stanowi przyrost korzyści w związku z konsumpcją dodatkowej jednostki dobra. Przy danej wielkości konsumpcji danego dobra konsument ...

Główne cechy gospodarki planowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386

Gospodarka planowa - gospodarka, opierająca się na założeniach planów kilkuletnich, określających najważniejsze cele rozwoju państwa. Plany takie popularne są w państwach o ustrojach socjalistycznych, a ich tworzenie i realizowanie jest ...

Definicja inflacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

INFLACJA Zadanie 1 Jaki rodzaj inflacji spowodowały następujące przyczyny? Wzrost cen ropy naftowej w latach 70-tych. Szybki wzrost podaży pieniądza. 3. Zmniejszenie podatków bezpośrednich. 4. Podniesienie cen importowanych czynników produkcji. 5. Nadmierne wydatki gospodarstw domowych, firm i r...