Definicja inflacji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja inflacji - wykład - strona 1

Fragment notatki:

INFLACJA
Zadanie 1
Jaki rodzaj inflacji spowodowały następujące przyczyny?
Wzrost cen ropy naftowej w latach 70-tych. Szybki wzrost podaży pieniądza. 3. Zmniejszenie podatków bezpośrednich.
4. Podniesienie cen importowanych czynników produkcji. 5. Nadmierne wydatki gospodarstw domowych, firm i rządu przewyższające zdolności produkcyjne gospodarki. 6. Skuteczne działania związków zawodowych prowadzące do podwyżki płac społeczeństwa.
Zadanie 2
Która z poniższych grup społecznych najmniej traci przy nieprzewidzianej inflacji, a która traci najbardziej:
a) osoby o stałych dochodach, b) kredytobiorcy, c) kredytodawcy, posiadacze obligacji o stałym oprocentowaniu, kupujący na zapas w celu odsprzedaży po wyższej cenie, producenci wyrobów o popycie nieelastycznym.
Zadanie 3
Oblicz i wpisz do tabeli roczną stopę inflacji w Polsce na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.
Rok CPI rok poprzedni = 100 Roczna stopa inflacji w %
1989 685,8
1997 114,9
1998 111,8
1999 107,1
2000 110,1
2001 105,5
2002 101,9
2003 100,8
2004 103,5
102,1
101,0
102,5
103,3
103,5
103,1
Zadanie 4
Pewna gospodarka działająca według założeń ilościowej teorii pieniądza dostosowuje się natychmiast do warunków równowagi. Szybkość obiegu pieniądza wynosi 4. Poniższe dane opisują stan gospodarki w dwóch kolejnych latach.
Rok I Rok II
Nominalna stopa procentowa 10% 10%
Nominalna podaż pieniądza 2 000 2 300
Realny dochód narodowy 4 000 4 200
Oblicz: 1) stopę wzrostu nominalnej podaży pieniądza,
2) stopę inflacji między rokiem I i II, 3) realną stopę procentową roku II, 4) wielkość realnego popytu na pieniądz w obydwu latach.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz