Dr Alicja Żywczok

note /search

Pedagogika wg Bosko - wykłady

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Pedagogika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4564

5 stron notatek w formacie doc z pedagogiki, dokładnie na temat pedagogiki wg Jana Melchiora Bosko (Bosco). Notatka zawiera następujące zagadnienia: życiorys Bosko, Towarzystwo Wesołości, Wiadomości Salezjańskie, idee pedagogiczne ks. Bosko, rozum, religia, dobroć, system prewencyjny, optymizm peda...

Pedagogika w ujęciu Kunowskiego - wykłady i literatura

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Teoria wychowania
Pobrań: 2457
Wyświetleń: 13433

5-stronicowa notatka w formacie doc - opis idei Kunowskiego - na podstawie wykładu dr Alicji Żywczok. Niniejsza notatka poświęcona jest następującym tematom: Kunowski S.: pojęcie wychowania, zjawisko rozwoju wychowawczego, grupy definicji wychowania, prakseologiczna, ewolucyjna, sytuacyjna, adaptacy...

Filozofia dialogu i personalizm

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Antropologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3269

WYKŁAD 6 FILOZOFIA DIALOGU BUBER Filozofia dialogu: - Relacja z Ty jest bezpośrednia. Między Ja i Ty nie ma pojęć, wiedzy ani fantazji, a pamięć przekształca się, kiedy przechodzi od szczegółu do całości. Między Ja i Ty nie ma celu, pożądania, antycypacji, a tęsknota zmienia się, gdy przechodzi od...

Zagadnienia i opracowanie do egzaminu

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Teoria wychowania
Pobrań: 2401
Wyświetleń: 6538

przedmiot badań, struktura, metodologia, geneza i rozwój teorii wychowania., zadania oraz znaczenie teorii wychowania w kontekście innych naukowych dyscyplin pedagogicznych, czy pedagogom potrzebna jest nauka teoretyczna? znaczenie teoretycznego przygotowania w sprawnym działaniu, praktyczne wdroże...

Zagadnienia do egzaminu

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 3983

Są to zagadnienia na egzamin do dr Alicji Żywczok. Zajęcia prowadzone były na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zagadnienia poruszone w notatce to: teoria wychowania, dyscypliny pedagogiczne, wartość i wartościowanie jako podstawowe pojęcia aksjologii, struktura procesu wychowawczego, modelow...