Dr Aleksandra Wronkowska

note /search

Realizowanie i przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4130

Wronkowska. Notatka składa się z 4 stron. ROZDZIAŁ X - REALIZOWANIE I PRZESTRZEGANIE PRAWA Realizowanie normy - jeżeli adresat normy, znalazłszy się w wyznaczonych przez nią okolicznościach, postępuje w sposób nakazany przez tę normę albo powstrzymuje się od zachowań przez nią zakazanych; nie obe...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3563

Wronkowska. Notatka składa się z 4 stron. ROZDZIAŁ XI - ZNAJOMOŚĆ PRAWA Wymaganie publikacji aktów normatywnych jest uzasadnione: względami na skuteczność względami etycznymi - nieogłoszone normy nie są w ogóle wiążące, nie są prawem (św. Tomasz z Akwinu) Publikacja aktów normatywnych: - urzędow...

Podmioty prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3668

Wronkowska. Notatka składa się z 3 stron. ROZDZIAŁ XIV - PODMIOTY PRAWA Podmiot prawa - osoba lub odpowiednio zorganizowana grupa osób, które może być nosicielem różnego rodzaju praw („swoich praw”) i obowiązków. Współcześnie, podmiotem praw i obowiązków jest każdy człowiek. - prawo międzynarodo...

Normy postępowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 3115

Wronkowska. Notatka składa się z 4 stron. ROZDZIAŁ I - NORMY POSTĘPOWANIA Prawo - zbiór norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez kompetentne (upoważnione) organy państwa 1. Wypowiedzi a) opisowe - wypowiedzi pełniące funkcję opisową; stwierdzają, że tak a tak jest albo tak a tak nie jes...

Powstawanie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2037

Wronkowska. Notatka składa się z 6 stron. ROZDZIAŁ II - POWSTAWANIE PRAWA Proces powstawania prawa - w jego rezultacie kształtują się albo zostają ukształtowane normy prawne o określonej treści, obowiązujące w określonej grupie społecznej Charakter spontaniczny - prawo się kształtuje [prawo zwycz...

Atky normatywne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 1974

Wronkowska. Notatka składa się z 3 stron. ROZDZIAŁ III - AKTY NORMATYWNE Akt normatywny - zbiór przepisów prawnych odpowiednio uporządkowanych, wydanych przez upoważniony podmiot (np. przez parlament, prezydenta, ministra), wyrażających normy w zasadzie generalne i abstrakcyjne przy czym zbiór op...

Konstytucja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2471

Wronkowska. Notatka składa się z 6 stron. ROZDZIAŁ IV K ONSTYTUCJA - akt normatywny o najwyższej mocy prawnej i szczególnym zakresie regulacji, uchwalany i zmieniany w specjalnej procedurze i zazwyczaj noszący specjalną nazwę: „konstytucja”, „ustawa zasadnicza”, „karta konstytucyjna”, „ustawa rzą...

Obowiązywanie prawa - Vacatio legis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1925

Wronkowska. Notatka składa się z 5 stron. ROZDZIAŁ V - Obowiązywanie prawa Norma obowiązuje w jakimś systemie prawnym, jest elementem tego systemu, jeżeli została wprowadzona do systemu zgodnie z przyjętymi w nim regułami i nie została zgodnie z tymi regułami z tego systemu wyeliminowana. Począt...