Dr Aleksandra Witkowska - strona 2

Mierniki korelacji dwóch zmiennych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

Mierniki korelacji dwóch zmiennych Współczynnik korelacji liniowej Pearsona W analizie korelacji jednakowo traktujemy obie zmienne: zmienną objaśnianą i zmienną objaśniającą

Opracowanie statystyczne - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Opracowanie statystyczne Na tym etapie dokonujemy przejścia od opisu indywidualnego (jednostek) do opisu zbiorowości jako całości, czyli tzw. opisu sumarycznego. Przejścia tego dokonujemy stosując metodę grupowania. Metoda ta spełnia rolę transmisji między dwiema fazami badania. Grupowania dokonać...

Korelacja cech jakościowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1190

Korelacja cech jakościowych Związki korelacyjne występują nie tylko pomiędzy zmiennymi mierzalnymi, ale również pomiędzy cechami jakościowymi bądź cechami niemierzalnymi i mierzalnymi. Można np. spodziewać się występowania zależności między: zawodem ojca a zawodem wybieranym przez syna, poziomem...

Ocena dobroci dopasowania liniowej funkcji regresji do danych empirycz...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1981

Ocena dobroci dopasowania liniowej funkcji regresji do danych empirycznych 1. Wariancja składnika resztowego: dla funkcji regresji zmiennej Y względem zmiennej X: dla funkcji regresji zmiennej X względem zmiennej Y: 2. Odchylenie standardowe reszt - s(z i ), s(u i ), (inaczej średni błąd szacunku...