DOZWOLONY UŻYTEK OSOBISTY I PUBLICZNY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DOZWOLONY UŻYTEK OSOBISTY I PUBLICZNY - strona 1 DOZWOLONY UŻYTEK OSOBISTY I PUBLICZNY - strona 2 DOZWOLONY UŻYTEK OSOBISTY I PUBLICZNY - strona 3

Fragment notatki:

dozwolony użytek - stanowi ograniczenie monopolu autorskiego; istotą jest upoważnienie do korzystania z chronionego utworu bez zgody osoby uprawnionej
Dozwolony użytek
1)publiczny
-adresatem społeczeństwo
-cele:
*informacyjny
*dokumentacyjny
*edukacyjny
*państwowy
*gospodarczy
-cel oświatowy i kulturalny realizowany przez państwo
-realizacjia ogólno-społecznych wartości
-pola eksploatacji są z reguły mniej lub bardziej wyrażnie wskazane
2)prywatny
-adresatem indywidualna jednostka
-cele:
*rozrywkowy
*naukowy
*edukacyjny
*archiwalny
*kolekcjonerski
-unormowanie odnoszące się do użytku prywatnego jest wyrazem realizmu ustawodawcy (zasada racjonalności prawa), aby nie tworzyć prawa martwego, nie przestrzeganego przez jednostki
-dotyczy potencjalnie wszystkich pól eksploatacji
Zakres dozwolonego użytku A. Prywatnego
1)korzystanie z pojedyńczych egzemplarzy utworów
2)krąg osób pozostających w związku osobistym
a)pokrewieństwo
b)powinowactwo
c)stosunki osobiste
B. Publicznego
1)w celach:
a)państwowych
b)gospodarczych
-przejściowe i incydentalne zwielokrotnienie
-w celu reklamowym
-przy prezentacji sprzętu
-przy budowie i remoncie obiektu budowlanego
c)oświatowych i naukowych
-podmioty uprawnione do swobodnego korzystania z utworu
*instytucje naukowe i oświatowe- szkoły prywatne i publiczne, muzea, biblioteki i archiwa
-cele dydaktyczne oraz prowadzenie własnych badań
-uprawnienia- 1.sporządzanie kopii fragmentów egzemplarzy utworów
2.korzystanie z już rozpowszechnionych utworów
*biblioteki, szkoły, archiwa
*ośrodki informacji i dokumentacji
d)informacyjnych
2)w sferze nadawania utworu
-w terminie miesiąca od dnia dnia wygaśnięcia uprawnienia do nadania utworu sporządzone
nagranie powinno być zniszczone
Wyjątki
*utrwalenie zostało dokonane w związku z przygotowywaniem własnych audycji i
programów przez organizację radiową lub telewizyjną
*nagranie ma wyjątkowy charakter dokumentalny i zostanie umieszczone w archiwum
-dopuszczalne utrwalenie nadania
*sporządzenie za pomocą własnych środków
*dla własnych nadań
*w celu zgodnego z prawem korzystania
3)w zakresie wykonywania utworu
-przesłanki nieodpłatnego wykonywania publicznie rozpowszechnionych utworów


(…)

…, jeżeli następuje to w ramach równoczesnego, integralnego
i nieodpłatnego rozpowszechniania programów radiowych lub tgelewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców znajdujących się w jednym
budynku mieszkalnym lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 50
gospodarstw domowych
publiczny odbiór nadawanych utworów - posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz