Dowody - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dowody - wykład - strona 1

Fragment notatki:

DOWODY
Przedmiotem dowodu są fakty mające dla celu rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie
Dowodzić można wyłącznie twierdzenia o faktach sprawy
Prawnicy nie dowodzą lecz uzasadniają twierdzenia o faktach sprawy
Fakty notoryjne - wydarzenia znane : historyczne
Fakty znane z urzędu - kiedy sprawa się zaczęła
Fakty przyznane - przez jedną ze stron jeżeli nie budzą one wątpliwości. Przedmiotem dowodów nie może być prawo ( oprócz międzynarodowego i specjalistycznego )
Dowód bezpośredni to taki w którym, sędzia wnioskuje o prawdziwości twierdzeń o faktach sprawy opierając się bezpośrednio na tym, że informator sądu który był obserwatorem danego zdarzen9ia okazał się wiarygodny.
Dowód pośredni - uzasadnienia tezy dowodu konieczne są jakieś inne twierdzenia dowodowe, z których dopiero w oparciu o określone reguły dowodowe można tę tezę wnioskować ( dowód poszlakowy - poszczególne fazy dowodowe wzięte z izolacji nie stanowią dostatecznej podstawy do ustalenia faktu sprawy dopiero zaspół zgodnych poszlak gdy wykluczono, że przebieg zdarzenia mógł być inny niż to inne sugerują ) Dowód ze słyszenia - brak jest naocznego świadka ale istnieją świadkowie którym świadek naoczny przekazał informacje
Dowody czynnościowe : zeznania świadków, przesłuchanie stron, opinia biegłych, dokumenty, oględziny,
Zasada legalnej oceny dowodów - muszą być spełnione określone warunki by dowód mógł zostać uznany za przeprowadzony
Swobodna ocena dowodów - zasady logiki, nauki i techniki oraz doświadczenia życiowego
Poznanie prawdy w procesie
Zakazy dowodu określonych faktów (tajemnica narady sędziowskiej), stosowania określonych środków dowodowych ( przesłuchanie obrońcy ,księdza), metod dowodowych ( detektor prawdy)
Formy procesu
Kontradyktoryjności - spór przed bezstronnym sądem, nie jest wszczynany z urzędu, z urzędu sąd nie może uwzględnić żadnych roszczeń z którymi strony nie wystąpiły , sąd jest związany dowodami stron nie może wszczynać postępowania dowodowego Inkwizycyjna - postępowanie wszczynane z urzędu, sąd może uwzględnić roszczenia nie zgłoszone przez strony, sąd nie jest związany wnioskami dowodowymi stron, może uwzględniać fakty niezawnioskowane przez strony
Kasacja rewizja apelacja
Cywilne - apelacja, kasacja nadzwyczajnym środkiem jest wznowienie postępowania
Karne - apelacja nadz - wznowienie i kasacja.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz