Dokumentacja sprawozdawcza-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumentacja sprawozdawcza-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Dokumentacja sprawozdawcza
Dokumentacja sprawozdawcza jest źródłem informacji na temat szczegółów wykonanych prac sondażowych i uzyskanych wyników końcowych.
Dokumentacja sprawozdawcza powinna zawierać wszelakie informacje niezbędne do odtworzenia procesu rejestracji danych pomiarowych, sprawdzenia poprawności pomiarów, kalibracji i poprawek oraz ostatecznej redakcji materiałów sprawozdawczych.
W szczególności dokumentacja sprawozdawcza obejmuje dane opisujące sprzęt i platformę pomiarową ( opis jednostki pomiarowej) oraz zastosowaną metodykę pracy ( opis techniczny pracy) . Opis jednostki pomiarowej powinien zawierać:
Charakterystykę ogólnej konfiguracji systemu pomiarowego na jednostce pomiarowej;
Podstawowe dane o jednostce ( schemat blokowy systemu, wykaz i rozmieszczenie poszczególnych przetworników, anten i innych elementów pomiarowych, wprowadzone wartości kalibracyjne urządzeń)
W przypadku posiadania więcej niż jednej jednostki pomiarowej ww. schematy należy przedstawić dla każdej z jednostek , na osobnym formularzu opisu technicznego prac i wyposażenia. Opis techniczny wykonanych prac powinien zawierać dane charakteryzujące przyjętą metodykę pomiarową.
W opisie technicznym należy uwzględnić:
Chronologiczne zestawienie kolejnych etapów prac'
Zastosowany układ profili i przyjęte odległości między profilami;
Ilość wykonywanych podstawowych profili;
Ilość wykonanych podstawowych profili kontrolnych;
Sposób wyznaczenia współrzędnych stacji referencyjnej ( dla systemu RTK)
Sposób wyznaczenia współrzędnych sytuacji brzegowej ( osowy geodezyjne, linii brzegowej, znaków nawigacyjnych i punktów charakterystycznych, itp.)
Sposób realizacji prac;
Zastosowane procedury kontroli prowadzenia i opracowania danych;
Sposób i źródło uzyskania lub rejestracji danych o stanie poziomu morza podczas pomiarów;
Zastosowaną metodykę ogólną pomiarów prędkośći rozchodzenia się dźwięku w wodzie;
Inne pomiary towarzyszące.
W przypadku wykorzystania sytuacji geodezyjnej lub linii brzegowej z innych źródeł należy podać: źródło, prawa autorskie oraz datę wykonania załączonych pomiarów.
W przypadku wykorzystania nurków lub systemów telewizji podwodnej , należy opisać sposób prowadzenia prac i pozycjonowania. Jeśli w czasie prac były stosowane inne niż WGS-84 układy współrzędnych, należy opisać sposób dokonania przeliczeń i transformacji danych do układu WGS-84, z wartościami zastosowanych współczynników transformacji lub nazw wykorzytsnego oprogramowania przeliczającego.
Opis techniczny powinien obejmować także inne materiały i dokumenty roboczne, niezbędne do prawidłowej weryfikacji całości materiałów sprawozdawczch.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz