Sprawozdanie techniczne - Wyznaczenie wysokości punktu niedostępnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie techniczne  - Wyznaczenie wysokości punktu niedostępnego - strona 1 Sprawozdanie techniczne  - Wyznaczenie wysokości punktu niedostępnego - strona 2

Fragment notatki:

Przedmiot zlecenia: Wyznaczenie wysokości punktu niedostępnego. 2. Dokumentacja wykorzystana przy wykonywaniu zlecenia Wysokość reperu nawiązania przy budynku C4.
Wysokość przyjęto za stałą i bezbłędną.
3. Czynności pomiarowe: - zakres prac terenowych,: Przedmiotem pomiarów był pomiar kątów zenitalnych, odległości między kolejnymi punktami bazy oraz odczyt z łat ustawionych na punkcie o znanej wysokości przy poziomej osi celowej (wartości kątów 100 i 300 gradów). - technologie pomiarowe: Kąty mierzone były metodą zwykłą. Każdy kąt mierzony był w dwóch niezależnych seriach, odległość mierzona była dwukrotnie przy użyciu ruletki. Odczytów z łat dokonano przy ustawionych wartościach 100 g w 1 położeniu lunety i 300 g w 2 położeniu lunety. - użyty sprzęt: Do pomiarów użyto teodolitu Theo 010 firmy Zeiss, ruletki i łaty. - warunki wykonania pomiaru (sprzyjające lub nie): Warunki pomiarowe były sprzyjające (dobra widoczność, umiarkowane nasłonecznienie).
- stosowne kryteria przy pomiarach: Różnica między poszczególnymi nacelowaniami w poszczególnych położeniach lunety nie mogła przekraczać 10 cc .Odległość między bazami powinna być większa od odległości punktu niedostępnego do bliższej z baz.
- skomentowanie uzyskanych wyników w stosunku do wymagań (kryteriów): Otrzymane wyniki spełniały wymagane kryteria w trakcie pomiarów.
4. Opracowanie wyników - zakres prac obliczeniowych: Obliczone zostały kąty zenitalne, odległość mierzonego punktu do bazy oraz wysokość punktu niedostępnego.
- sposób wykonania obliczeń (zastosowane oprogramowanie): Kontrola w dzienniku pomiarowym pomierzonych wartości kątów została wykonana przy użyciu kalkulatora, natomiast dalsze obliczenia były wykonywane z wykorzystaniem programu Microsoft Office Excel 2007.
5. Ocena dokładności - zastosowane parametry oceny:
Błędy typowego spostrzeżenia:
m Z - dla kątów zenitalnych
m b - dla długości pomierzonej
m x - dla odległości obliczonej m H - dla wysokości punktu niedostepnego
- wnioski wynikające z oceny: Wartość błędu m­ H = ±1,6 mm uznano za dopuszczalną. 6. Prezentacja graficzna.

(…)

….
Technologia opracowań graficznych: Rysunki odręczne ołówkiem.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz