Badanie układów teleskopowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie układów teleskopowych-opracowanie - strona 1 Badanie układów teleskopowych-opracowanie - strona 2 Badanie układów teleskopowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA
Sprawozdanie z ćwiczenia nr 73
WROCŁAWSKA
Temat: Badanie układów teleskopowych.
INSTYTUT
FIZYKI
Data:
Ocena:
Celem ćwiczenia jest zestawienie modelu lunety, wyznaczenie powiększenia, zdolności rozdzielczej, kąta pola widzenia oraz pomiarów odległości za pomocą lornetki.
Dwa układy optyczne umieszczone na wspólnej osi tak, że ognisko obrazowe pierwszego układu pokrywa się z ogniskiem przedmiotowym drugiego, są układem bezogniskowym, czyli teleskopowym. Wiązka promieni równoległych do osi optycznej po przejściu przez taki układ pozostaje wiązką równoległą. Realizacją układów teleskopowych są lunety służące do oglądania bardzo odległych przedmiotów.
Rozróżniamy dwa zasadnicze typy lunet: astronomiczną, zwaną lunetą Keplera i ziemską - lunetę Galileusza.
Luneta Galileusza składa się z dwu układów soczewek: skupiającego obiektywu i rozpraszającego okularu. Daje ona ostatecznie obraz prosty, więc nadaje się do obserwacji przedmiotów znajdujących się na ziemi. Luneta ziemska ma małą długość i ze względu na aberrację układu optycznego daje niewielkie powiększenie, najwyżej sześciokrotne.
Luneta Keplera składa się z dwóch skupiających układów soczewek: obiektywu i okularu. Obiektyw wytwarza w swej obrazowej płaszczyźnie ogniskowej rzeczywisty obraz bardzo odległego przedmiotu. Obraz ten jest przedmiotem dla okularu, który następnie odwzorowuje go w nieskończoności. Luneta Keplera jest lunetą astronomiczną, ponieważ daje ostatecznie obrazy odwrócone, a podczas obserwacji ciał niebieskich nie stanowi to przeszkody. 1. Pomiar powiększenia modelu lunety:
Bieg promieni polowych w lunecie Keplera dla dowolnej odległości przedmiotu od lunety.
p - powiększenie,
b - odległość obiektywu od płytki ogniskowej,
Δ - odległość okularu od płytki ogniskowej,
Tabela pomiarów:
1pomiar
[mm]
2 pomiar [mm]
3 pomiar [mm]
średnia [mm]
wielkość
Δ
Δ
Δ
Δ
b
320
2,67
315
2,33
317
2,43
317
1.78
Δ
57
1,66


(…)

… o długości F=1metr . Podziałka na skali lornetki wynosi 0-05. Zaobserwowano 3 podziałki.
R = 3 * 0-05 = 0 - 15
Korzystając z wzoru : F = R * K
Gdzie :
F - obserwowany wymiar wyrażony w metrach,
R - kąt widzenia wyrażony w tysięcznych,
K - odległość wyrażona w kilometrach.
Obliczono długość korytarza : Wykorzystując wynik obliczeń i pomiar kąta rozwarcia odpowiadającego wysokości lamperii ( R = 4 * 0-05 = 0…
… jest sumą błędów względnych :
Przybliżenie wartości do jej wartości rzeczywistej metodą Studenta - Fishera :
Liczymy odchylenie standartowe średniej:
z tablicy współczynników Studenta - Fischera dla ilości pomiarów N=3 i założonym poziomie ufności α=0.98 otrzymujemy:
więc powiększenie z prawdopodobieństwem 0.98 jest zawarte w przedziale : od 4.72 do 6.27
2. Pomiar zdolności rozdzielczej oka uzbrojonego w lunetę zestawioną, skorygowaną i bez lunety.
Z odległości 6 i 10 metrów obserwowano test rozdzielczy do badania jakości odwzorowania lunety.
Błąd liczymy z różniczki zupełnej :
e - zdolność rozdzielcza,
d - odległość między liniami,
k - liczba rozdzielonych linii na jeden milimetr,
a - odległość od testu.
Rysunek przedsawiający zasadępomiaru zdolności rozdzielczej:
odległość [m]
luneta skorygow.
luneta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz