Dobrór mieszadł - kwestinariusz

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobrór mieszadł - kwestinariusz - strona 1 Dobrór mieszadł - kwestinariusz - strona 2

Fragment notatki:

Kwestionariusz doboru mieszadła Wpisać lub zaznaczyć właściwe dane w ostatniej kolumnie O ile moŜliwe - prosimy o szkic instalacji wymiary   materiał   kształt   wysokość napełnienia   istniejące ciśnienie w zbiorniku P [bar]   poŜądany materiał   uszczelnienie   wolnoobrotowe średnioobrotowe szybkoobrotowe nazwa, wzór chemiczny, stęŜenie   minimalna – maksymalna temperatura medium [ºC]   cięŜar właściwy medium [g/cm3]   lepkość przy tej temperaturze [cP]   kwasowość/ zasadowość [pH]   szlam ziarna grudki kryształki inne [mm]   normalny EEx dochładzany napięcie [V]   poŜądane obroty silnika [n/min]   napęd spręŜonym powietrzem o ciśnieniu [bar]   ręczna elektryczna falownik reduktor sprzęgło elast. mocow. kołnierzowe wyprow. wału bez silnika śruby okrętowej talerzowy koszowy krzyŜowy kotwicowy kratownicowy skośne z ostrogami zębate ilość łopatek   kąt nachylenia łopatek [°]   temperatura otoczenia min – max [ºC]   wybuchowe Ŝrące Zbiornik: Mieszadło: Medium: kształt:   łopatki:   opary:   Typ wirnika: zanieczyszczenia:   Napęd: silnik elektryczny:    przekładnia bezstopniowa:   wilgoć zapylenie wymiarów: ...... cięŜaru: ...... ciągła przerywana ilość włączeń na godz.   obciąŜenie [godz/.....]:      dobę   tydzień   miesiąc   rok   neutralizacja homogenizacja inne chemiczny spoŜywczy farmaceutyczny wymagany atest higieniczny "na mokro" "na sucho" stacjonarne ręczne na stoliku na zbiorniku in-line przewoźne przenośne higieniczne Eksploatacja: praca:   Instalacja mieszadła: zatapialne:    Zastosowanie: Przemysł: Otoczenie: ograniczenia:   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz