Maszyny rolnicze

note /search

Dobrór mieszadł - kwestinariusz

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszyny rolnicze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

Kwestionariusz doboru mieszadła Wpisać lub zaznaczyć właściwe dane w ostatniej kolumnie O ile moŜliwe - prosimy o szkic instalacji wymiary   materiał   kształt   wysokość napełnienia   istniejące ciśnienie w zbiorniku P [bar]   poŜądany materiał   uszczelnienie   wolnoobrotowe średnioobrotowe szybk...

Teorie i hipotezy rozdrabniania - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszyny rolnicze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1421

Akademia Górniczo - Hutnicza Maszynoznawstwo Ceramiczne Teorie i hipotezy rozdrabniania Wstęp. Proces rozdrabniania Rozdrabnianiem nazywamy proces rozdziału ciał stałych na części mniejsze - ziarna, przy użyciu sił zewnętrznych niszczących wewnętrzną spoistość struktury tych ciał. Proces ten może ...

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn i urządzeń - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszyny rolnicze
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 4382

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE W BUDOWIE MASZYN I URZĄDZEŃ - NOWE MATERIAŁY, KOMPOZYTY I TWORZYWA CERAMICZNE Magdalena Jarosz, Agnieszka Rzepecka STAL Stal jest to stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony o zawartości węgla nie przekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żel...

Maszyny rolnicze

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Maszyny rolnicze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4417

schematy kinematyczne maszyn rolniczych SCH. NAP. KOMBAJNU DO ZBIORU BURAKÓW: 1-wały przegubowo-teleskopowe; 2-skrzynia przekładniowa; 3-przekładnia zębata stożkowa; 4-przekładnie pasowe; 5-podajnik liści; 6-nagarniacz liści; 7-

Maszyny rolnicze 2

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Maszyny rolnicze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3661

schematy kinematyczne SCH. NAP. KOMBAJNU DO ZBIORU BURAKÓW: 1-wały przegubowo-teleskopowe; 2-skrzynia przekładniowa; 3-przekładnia zębata stożkowa; 4-przekładnie pasowe; 5-podajnik liści; 6-nagarniacz liści; 7-

Maszyny

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Maszyny rolnicze
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4494

egzamin opracowania pytania egzaminacyjne PŁUGI 1. Wyjaśnij pojęcia: kąt wzniosu, kąt skrawania i kąt ustawienia lemiesza oraz stromość odkładnicy i wysztorcowanie orki. 2. Omówić zasadę działania bezpiecznika pługa; podać rodzaje i zastosowanie. 3. Narysuj korpus płużny jednopoziomowego pługa ...

Maszyny rolnicze - Kombajn zbożowy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Maszyny rolnicze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 5418

maszyny rolnicze, opracowanie Kombajn zbożowy Droga nie wymłóconych kłosów – z wytrząsacz na podsiewacz, z podsiewacza na górne sito żaluzjowe, na sito kłosowe przez otwory w sicie kłosowym spada na pochylnie po którym zsuwa się do rynienki z przenośnikem ślimakowym, który wygarnia kłosy do przeno...