Dobro medialne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobro medialne-opracowanie - strona 1 Dobro medialne-opracowanie - strona 2 Dobro medialne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Dobro medialne
Teoria wartości (1)
dobro materialne czy usługa?
Media - efekt pracy wielu cząstkowych wykonawców
Media jako połączenie - wzajemnie się warunkujących - działań fizycznych i umysłowych
Podstawa wartości to praca wykonawców (praca przynosząca dochód to praca materialna powiększająca dochód)
Teoria wartości (2)
Wartość ekonomiczna medium - efekt interakcji między potrzebami odbiorców, które media starają się zaspokajać, a historycznie danymi zasobami produkcyjnymi, które przemysł mediów ma w swojej dyspozycji.
Wartość użytkowa - zdolność do zaspokajania potrzeb
Towary medialne
Towary to produkty dające się wyrazić w pieniądzu i które mogą być przedmiotem transakcji (nie muszą być rzeczami materialnymi)
Przyklady: papier drukarski, książka, CD-ROM, prasa, kasety, DVD, magnetowid
Usługi medialne:
Usługa: świadczenie odpłatne, ograniczone w czasie. Np. kinematografia, radiofonia, TV, Internet, reklama, sponsoring medialny;
Potrzeby odbiorców:
Poznawcze
Uczuciowe
Integracji interpersonalnej
Eskapistyczne (ucieczki od rzeczywistości)
Dlaczego media? (Do czego są nam potrzebne?)
Informacje o świecie
Sprawy publiczne
Temat do rozmów
Związek jednostki ze światem
Informacje praktyczne (np. pogoda, repertuar kin)
Potwierdzenie odczuć i wiedzy
Relaks i rozrywka
Produkcja medialna
Ma charakter odczuwalny - nieustanne zapotrzebowanie na nowość - odtwarzanie formy i zmienność treści
Produkcja to w istocie reprodukcja (kopia) prototypu
Permanentna innowacyjność w zakresie treści
Podwójny produkt rynkowy Dobra prywatne:
Korzystanie z nich ogranicza dostępność dla pozostałych potencjalnych użytkowników (np. książki, gazety, czasopisma, TV kodowana, Video, nagrania CD)
Dobra publiczne
- cechy szczególne: Konsumpcja na zasadzie niekonkurencyjnej
Konsumpcja wykluczająca wyłączność
Nie można zrezygnować z konsumpcji tego dobra
- np. radio, TV naziemna, film, Internet
Zawartość dostępna odpłatnie:
Książki
Gazety
Czasopisma
Radio i TV publiczna
Film
Nagrania
Internet
TV kodowana
Zawartość dostępna nieodpłatnie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz