Dobór osobników - pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobór osobników - pojęcie - strona 1 Dobór osobników - pojęcie - strona 2 Dobór osobników - pojęcie - strona 3

Fragment notatki:

DOBÓR OSOBNIKÓW Pojęcie Proces kwalifikacji do sportu winien przebiegać w obrębie zadań programowych sportu dzieci i młodzieży. Jest on obok wszelkich funkcji rozwojowych, zdrowotnych i kreacyjnych - zorganizowanym ciągiem diagnozowania talentów, który w systemowym układzie funkcjonuje w obrębie konkretnego systemu szkolenia
Poszukiwanie jednostek utalentowanych spośród zdrowych dzieci zainteresowanych uprawianiem sportu, dopiero później rozpoznawanie specyficznych uzdolnień.
Rozpoznawanie predyspozycji w funkcji czasu zabawy i „sportowania” przede wszystkim przez programy szkolnego wychowania fizycznego oraz UKS, klas sportowych, SMS, Kluby.
Dobór - to jednorazowe działanie organizacji, których celem jest weryfikowania i kwalifikowanie do zajęć o charakterze sportowym. Postępowanie, które umożliwia wyłonienie osobników w odpowiednim wieku najbardziej utalentowanych oraz rokujących rozwój cech i właściwości niezbędnych do osiągnięcia w przyszłości wysokiego poziomu sportowego. Selekcja - działanie wieloetapowe w procesie wieloletniego szkolenia które spośród dzieci i młodzieży wyłoni osobników najbardziej utalentowanych oraz rokujących rozwój właściwości i cech niezbędnych do osiągnięcia w przyszłości wysokiego wyniku sportowego. Proces dynamiczny i kierowany, w którym zmierzamy do wyboru osobników posiadających optymalne warunki morfologiczne, psychiczne i sprawnościowe do osiągania w przyszłości wysokich wyników sportowych.
Założenia teoretyczno-metodyczne doboru i selekcji Dobór i ukierunkowanie do określonych dyscyplin powinno być realizowane w procesie wieloletniego szkolenia, systematycznie i wielostopniowo, ponieważ niezawodność prognozy wyników w wieku dziecięcym nie jest wysoka
Obiektywność wnioskowania o potencjalnych możliwościach w znacznym stopniu zależy od kompleksowej oceny stanu różnych układów czynnościowych określających wydolność i sprawność podczas startów
Kompleksowa ocena przygotowania fizycznego i psychicznego, oprócz ogólnie przyjętych do tego celu wskaźników, powinna uwzględniać wiek kalendarzowy i biologiczny, indywidualne tempo rozwoju wyników sportowych i orzeczenie o ich perspektywicznych możliwościach Formy doboru Ogłoszenie w środkach masowego przekazu
Rekomendacje (nauczycieli WF)
treningi otwarte (np.: dla zawodników podwórkowych)
zawody sportowe
spotkania z gwiazdami sportu
Kryteria Doboru zdrowie
zainteresowanie
wiek, płeć
budowa ciała
dyspozycje psychiczne Rodzaje selekcji Spontaniczna (naturalny) Dziecko przychodzi i chce trenować (wszyscy chętni). Przyjmowanie wszystkich zainteresowanych z założeniem dobrowolnej rezygnacji z wyczynu na rzecz „sportu dla wszystkich”. Objecie aktywnością ruchową szerokiej grupy utalentowanych i zainteresowanych kandydatów (bawienie się sportem - kraje o wysokim poziomi KF)

(…)

… i selekcja wstępna  I selekcja wstępna  II selekcja specjalistyczna
Kryteria selekcji
* siatki centylowe - informują jakich i ilu osobników na danym etapie rozwoju powinien szukać trener
Zdrowie (badania lekarskie + specjalistyczne - próby wysiłkowe)
Budowa somatyczna (wymiary ciała, ruchomość stawów, tk.tłuszczowa, proporcje)
Stan funkcjonalny (sprawność fizyczna) - dwa determinanty: genetyczne+środowisko
Dyspozycje psychiczne - odporność psychiczna, ambicja, nastawienie na sukces!
Zaangażowanie
Uzdolnienia ruchowe - tempo i trwałość uczenia się ruchów + koordynacja
Adaptacja do obciążeń - VO2max
Wiek biologiczny a rozwojowy (RTG, cechy płciowe, morfologia)
Wyniki sportowe (motoryka) - tempo przyrostu wyników i porównanie ze średnimi
*w sportach o złożonej strukturze ruchu najistotniejszy czynnik…
… nadzieje na dobry wynik (np.:203 wzrostu w koszu). Realizowana przez nauczycieli i trenerów na podstawie ich doświadczenia, wiadomości fachowych i praktyki. Niekorzystny jest tu subiektywizm prowadzącego (powinno być realizowane przez kilku trenerów)
Kierowana (cd. Pkt. 3) - kompleksowa
Dobór do gr. na podstawie wyników badań (fizjologia, biochemia, morfologia, psychika, pedagogika). Dwa ważne aspekty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz