długość głąba w główce kapusty - pytania

Nasza ocena:

4
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
długość głąba w główce kapusty - pytania - strona 1

Fragment notatki:


GRUPA B    1.  Pożądana długość wewnętrznego głąba w główce kapusty głowiastej powinna wynosić?  2.  Obecnym wymaganiom agrotechnicznym odpowiadać jedynie mogą?  3.  O wartości odmian marchwi decydują?  4.  Do warzyw cebulowatych należą ?  5.  Odmiany przemysłowe buraka ćwikłowego powinny mieć?  6.  Hodowla jakościowa papryki to przede wszystkim:?  7.  Psianka podłużna to prawidłowa nazwa botaniczna gatunku znanego głównie pod  zwyczajowymi nazwami:?  8.  Odmiany o strąkach bez wyściółki pergaminowej, czyli cukrowe mają?  9.  Sałaty, których liście wewnętrzne nie zachodzą na siebie w wodnej fazie wzrostu , a więc  nie tworzą główki, należą do odmiany botanicznej?  10.  Przemysł przetwórczy preferuje odmiany szpinaku?  11.  Dobrami przedplonami dla cebuli są rośliny?rośli nie porażone przez niszczyka  zjadliwego oraz w miarę wcześniej schodzią z pola  12.  Do bezpośredniego spożycia w stanie świeżym cebula uprawiana jest zwykle?z siewu  letniego i z siewu wiosennego  13.  Najlepsze warunki do uprawy cebuli ozimej występują w rejonach?o łagodny zimach,  obfitych opadach śniegu  14.  Kapusta ma bardzo duże wymagania w stosunku do wody w fazie/okresie?zawiązywania  głowek  15.  Wczesne odmiany kapusty wyrównają się długością okresu wegetacji?55-70 dni  16.  Płodozmian to:?  17.  Krytyczny dla …uprawie kapusty to okres?przed pierwsza poł. Sezony wegetacyjnego  18.  Marchwi nie powinno się uprawiać w I roku po oborniku ze względu na:?zniekształcenie  korzenia  19.  Dobrym przedplonem dla marchwi są:?koniczyna lucerna sacelia  20.  Marchew przeznaczona dla przemysłu sieje się najczęściej:?od IV do V  21.  Fertygacja to;?nawadnianie i nawożenie roślin z wyk. Pożywki o składzie dostosowanym  do rodzaju podłoża i metody uprawy  22.  Podłoże mineralne to;?wełna min. szklana perlit...  23.  Do systemów zamkniętych(pożywka krąży w obiegu zamkniętym) należy:?aeroponika...  24.  Torf niski charakteryzuje się:?wys. st. min. wysoką pojemnością wodną...  25.  W systemie uprawy na stołach zalewowych(wysokość)?2-3cm (10-20 min)  26.  Częstotliwość nawadniania w uprawach zalewowych można opierać na:?podstawie  odczytu tensjometru  27.  Dobra woda dla podlewania roślin posiada EC w granicach?0,3-0,7ms*cm-1  28.  Ilość kwasu stosowanego do zakwaszania pożywki wylicza się na  podstawie:?zasadowości wody  29.  Do nawozów saletrowo-amonowych należą:?saletra amonowa saletrzak mg, saletrzak  30.  Do wolnodziałających nawozów wapniowych należą:?dolomit kreda nawozowa i wapniak  rolniczy  31.  Wymagania pokarmowe to:? 

(…)

… kapusty do kiszenia powinny tworzyć?glowki o wys zaw. Cukru i niskiej zaw.
bialka
Meszkowatość róży kalafiora jest wynikiem?wcześniejszego i szybszego rozwoju
niektorych pączków na jej powierzchni
Do warzyw korzeniowych należą?skorzenera burak
Ważną cecha hodowlaną jest przydatność cebuli do przechowywania określa:?
Pektyny są odpowiedzialne za?jędrność pomidora
Do warzyw dyniowatych należą?
Cele hodowli roślin dyniowatych to? 39
Sałaty liściowe wyróżniają się?liśćmi podłużnymi grubymi o dość gorzkawym smaku
W technologii uprawy ozimej mogą być uprawiane?szpinak i por
Do warzyw liściowych należą?

System uprawy na stołach zalewowych charakteryzują się? Ograniczeniem zużycia wody
i nawozów
EC to?przewodność elektryczna roztworu
Do zakwaszania pożywki hydroponicznej stosowane są kwasy:?azot i fosforowy
Do niezbędnych dla roślin składników pokarmowych należą?chlor siarka molibden...
Do typowych nawozów przedsiewnych należą?fosforan amonowy woda amoniakalna
siarczan amonu
Nawozy potasowe dzieli się na:?chlorkowe i siarczanowe potasowo mg
Nawozy kompleksowe to nawozy?
Potrzeby nawozowe zależą przede wszystkim od?
Do objawów niedoboru azotu na roślinach należą?
Najmniej azotanów występuje:?w dojrzałych owocach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz