destylacja zbiorcza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
destylacja zbiorcza - omówienie - strona 1 destylacja zbiorcza - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

PK WIiTCh
GR. 24
Zespół nr 1
Sprawozdanie zbiorcze z ćw. nr 3
Data:
23.05.2003
Destylacja
Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz- para w układach dwuskładnikowych o całkowitej mieszalności.
Ocena:
1. Część teoretyczna
Destylacja jest procesem jednostkowym ma na celu wzbogacenie mieszaniny w składnik bardziej lotny.
Destylację prowadzi się do momentu gdy otrzymamy żądany produkt oraz tak aby był ten proces najkorzystniejszy z punktu widzenia ekonomicznego.
Warunkiem koniecznym który musi być spełniony aby można było przeprowadzić proces destylacji jest to aby skład cieczy był różny od składu pary otrzymanej w wyniku destylacji(destylatu)- jest to motorem napędowym tego procesu!
Para i ciecz są w stanie równowagi termodynamicznej gdy:
μc,A =μp,A (1)
Gdzie:
μc,A- potencjał chemiczny składnika A roztworu w cieczy
μp,A-potencjał chemiczny składnika A roztworu w parze
Dla roztworu doskonałego znajdującego się w stanie równowagi obowiązuje prawo Raoulta:
pA=PA·xA (2)
Gdzie:
pA- ciśnienie cząstkowe składnika A nad roztworem(np.A-B) [N/m2]
PA- prężność par nasyconych czystego składnika A [N/m2] xA- ułamek molowy składnika A w cieczy [kmolA/kmol]
Znamy również zależność termodynamiczną:
pA= p·yA (3)
Gdzie:
p- ciśnienie całkowite wywierane na układ z zewnątrz [N/m2](u nas atmosferyczne)
yA- ułamek molowy składnika A w parze [kmolA/kmol]
Łącząc te dwa równania znajdujemy zależność między ułamkiem molowym składnika w cieczy i w parze:
yA= (PA/p)·xA (4)
Roztwory doskonałe (ich cząsteczki oddziałują na siebie takimi samymi siłami międzycząsteczkowymi są np. z jednego szeregu homologicznego BENZEN-TOLUEN) spełniają prawo Raoulta oraz dla roztworu dwuskładnikowego A-B pB

(…)

… którą przeprowadzam w laboratorium to destylacja IZOBARYCZNA. 2. Część praktyczna.
2.1 Odmierzam w cylindrze V[cm3] roztworu heksan-toluen.
2.2 Włączam obieg wody w chłodnicy następnie podłączam zestaw destylacyjny do prądu.
2.3 Napełniam zestaw do destylacji w którym ma ustalić się równowaga ciecz-para ww. roztworem.
2.4 Doprowadzam układ do wrzenia i gdy ustali się temperatura wrzenia utrzymuje układ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz