Definicja inwestycji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja inwestycji-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Definicja inwestycji ściśle wiąże się z majątkiem trwałym:
Inwestycje - celowe nakłady skierowane na budowę nowych lub rozbudowę istniejących obiektów majątku trwałego.
Z definicji wynika, że tworzą one majątek rzeczowy - środki trwałe, służą odtwarzaniu majątku trwałego, jego modernizacji. Ich cechą jest duża kapitałochłonność i odroczone w czasie efekty. Mamy tutaj pojęcie czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych .
Powszechnie czas ten rozumie się niewłaściwie. Uważa się, że czas zwrotu to okres czasu, w którym następuje zwrot poniesionych nakładów przez osiągnięcie określonej wielkości produkcji wyrobów czy też usług. Prawidłowo czas zwrotu jest to czas, w którym efekt syntetyczny w postaci zysku lub akumulacji pokryje poniesione nakłady inwestycyjne.
W rachunku efektywności ekonomicznej inwestycji przyjmuje się okres 7 lat jako graniczny, w którym poniesione nakłady zostaną pokryte wypracowanym zyskiem czy akumulacją. Ogólnie: W polskich przedsiębiorstwach przemysłowych w ogólnej wartości majątek dominują środki trwałe. Zmiany idą w tym kierunku, że tendencję wzrostową wykazują wartości niematerialne oraz udział finansowego składnika majątku trwałego. Natomiast w podmiotach finansowych (bankach, holdingach, grupach kapitałowych) przeważają finansowe składniki tego majątku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz