DEFINICJA I KLASYFIKACJA BADAŃ MARKETINGOWYCH - wykład z podstaw marketingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DEFINICJA I KLASYFIKACJA BADAŃ MARKETINGOWYCH - wykład z podstaw marketingu - strona 1 DEFINICJA I KLASYFIKACJA BADAŃ MARKETINGOWYCH - wykład z podstaw marketingu - strona 2 DEFINICJA I KLASYFIKACJA BADAŃ MARKETINGOWYCH - wykład z podstaw marketingu - strona 3

Fragment notatki:

06.04.2011r. DEFINICJA I KLASYFIKACJA BADAŃ MARKETINGOWYCH Informacją marketingową nazywamy wszelką informację wykorzystywaną w procesie marketingowego zarządzania firmą, przynoszącą wiedzę, która pozwala redukować niepewność decyzji związanych z realizacją marketingu strategicznego i marketingu operacyjnego.
Cechy informacji marketingowych:
Dokładne
Wiarygodne
Trafne
Spójne
Porównywalne
Aktualne
Odpowiednio zredagowane
Rodzaje informacji marketingowych:
Ze względu na pochodzenie:
informacje zewnętrzne, wewnętrzne i wspólne
Ze względu na rodzaje pomiarów badawczych:
informacje pierwotne i wtórne
Ze względu na formę:
informacje jakościowe i ilościowe
Definicja badań marketingowych- „SYSTEMATYCZNE PROJEKTOWANIE, ZBIERANIE, ANALIZOWANIE I PREZENTOWANIE DANYCH I WYNIKÓW ZWIĄZANYCH ISTOTNIE ZE SPECYFICZNĄ SYTUACJĄ MARKETINGOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA „
(Ph. Kotler)
Źródło:: Garbarski, Rutkowski, Wrzosek, Marketing str.185
Badania marketingowe są podstawą do podejmowania decyzji marketingowych. Ich celem zaś jest dążenie do ograniczenia w możliwie maksymalnym stopniu wielkości ryzyka produkcyjnego i handlowego
Cechy badań marketingowych : a) komercyjność badań -
-…………………………………………………………………………………….. b) rola badań w procesie podejmowania decyzji- -………………………………………………………………………………………. c) funkcjonalność badań - ………………………………………………………………………………………..
Klasyfikacja badań ze względu na: Kryterium horyzontu czasowego badania historyczne (ex post)
badania bieżące
badania perspektywiczne (ex ante)
Kryterium stopnia szczegółowości mikroekonomiczne
makroekonomiczne
Kryterium potrzeb informacyjnych
stałe ( ciągłe)
okresowe
sporadyczne
Kryterium wielkości badanej populacji
badania wyczerpujące
badania niewyczerpujące
Kryterium podmiotowe
przedsiębiorstwa
agencje badawcze
instytucje na szczeblu centralnym
organizacje międzynarodowe
inne podmioty
Kryterium przedmiotowe


(…)

… (deskrypcyjne)
badania przyczynowo-skutkowe
Kryterium jednostki miary
badania ilościowe
badania jakościowe
Bibliografia:
1.Altkorn J. , Podstawy marketingu (Rozdział 10.1-10.3)
2. Kaczmarczyk S. , Badania marketingowe. Metody i techniki
3. Kotler P., Marketing (Rozdział 5)
4.Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing . Punkt zwrotny w tworzeniu się firmy (str.179-186)
5.Szwacka J., Marketing produktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz