Decyzja administracyjna jako główny akt podlegający kontroli sądowoadministracyjnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzja administracyjna jako główny akt podlegający kontroli sądowoadministracyjnej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

3. Decyzja administracyjna jako główny akt podlegający kontroli sądowoadministracyjnej.
Decyzje administracyjne - akt kończący tzw. jurysdykcyjne postępowanie administracyjne, czyli postępowanie którego celem jest wiążące określnie w konkretnej sprawie na podstawie norm prawa administracyjnego materialnego, w sytuacji prawnej praw i obowiązków indywidualnie oznaczonego adresata. Decyzje administracyjne rozstrzygają sprawę co do istoty albo w inny sposób kończą postępowanie jurysdykcyjne. Wśród rozstrzygnięć sprawy co do istoty możemy wyróżnić dwie grupy:
Konstytutywne - decyzje, które kształtują sytuację prawną adresata, ich treścią może być:
- przyznanie, odmowa przyznania albo cofnięcie określonego uprawnienia
- nałożenie lub zniesienie określonego obowiązku
Deklaratoryjne - wiążąco ustalają sytuację prawną adresata, powstałą z mocy samego prawa, ich treścią może być:
- stwierdzenie powstania lub wygaśnięcia z mocy prawa określonego uprawnienia
- stwierdzenie powstania lub wygaśnięcia z mocy prawa określonego obowiązku
Decyzje niemerytoryczne:
decyzja o umorzeniu postępowania
decyzja kasacyjna organu odwoławczego, czyli organu II instancji. Polegająca na uchyleniu decyzji organu II instancji i przekazaniu mu sprawy do ponownego rozpatrzenia
Zaskarżeniu do sądu podlegają zarówno decyzje merytoryczne jak i nie merytoryczne, te zarówno wydane w ogólnym jurysdykcyjnym postępowaniu ogólnym (unormowanym w KPA) jak i postępowaniach szczególnych. Wyjątek stanowią decyzje wydawane w sprawie ubezpieczeń społecznych od których nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego, tylko odwołanie do sądu powszechnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz