D&M wymienniki ciepła-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Joanna Gościcka
Marzena Grądzka
Dorota Guryniuk
Monika Guzowska
Marta Serafin
Joanna Wiącek
Przy pierwszym wymienniku zaznaczyłam Ci co jest źle, i takie same błędy są wszędzie, tzn. nigdzie nie trzeba liczyć średniej Q i K, zresztą później zobaczysz.
SPRAWOZDANIE
Ćwiczenie 8 - Wymienniki ciepła
CEL ĆWICZENIA:
Zapoznanie się z budową i pracą różnego rodzaju przeponowych wymienników ciepła oraz z ich oprzyrządowaniem kontrolno - pomiarowym (porównanie skuteczności pracy różnych wymienników ciepła, określenie współczynników przenikania ciepła dla układu ciecz - ciecz i ciecz - gaz w czterech typach wymienników ciepła, w zależności od zadanego strumienia nośników ciepła, sporządzenie bilansów oraz określenie strat ciepła dla każdego z wymienników). Poznanie zasad komputerowego sterowania i regulacji instalacją technologiczną oraz najnowszej generacji urządzeń AKPiA.
WSTĘP TEORETYCZNY:
Wartości powierzchni wymiany ciepła dla poszczególnych urządzeń:
wymiennik płytowy I: A1 = 3 m2 wymiennik płytowy II: A2 = 1,12 m2 nagrzewnica powietrza: A3 = 24 m2 wymiennik rurowy: A4 = 2 m2 Bilans cieplny - w termodynamice to równanie opisujące sumę procesów cieplnych określonego układu termodynamicznego, powinno uwzględniać: sumę ciepła dostarczanego do układu z otoczenia, sumę ciepła wydzielanego przez układ na zewnątrz, efekt cieplny procesów zachodzących wewnątrz układu.
Strumień ciepła - zgodnie z równaniem Fouriera w warunkach ustalonych definiowany jest jako: K - współczynnik przenikania ciepła [W/m2·K] T - różnica temperatur między czynnikami [K]
, gdzie T2 T1 , Dla ustalonego przepływu płynu strumień ciepła określa równanie:
, gdzie:
ṁ ­- masowe natężenie przepływu [kg/s],
Cp - ciepło właściwe płynu [J/kg·K]
(T2-T1) - różnica temperatur na wlocie i na wylocie z wymiennika ciepła
TABELE WYNIKÓW:
Wymiennik płytowy I
 
Woda grzejna
ciecz obiegowa
woda chłodząca
Lp.
F1
[m3/h]
T7 [C]
T6 [C]
F2 [m3/h]


(…)

… w temp 60,30C ρ = 983,2 kg/ m3)
g = 1,99 · 983,2 / 3600 = 0,54 [kg/s]
Strumień ciepła oddany przez wodę grzejną:
= 9995,89 [W]
Objętościowe natężenie przepływu powietrza:
F4 = 4005 [m3/h]
Masowe natężenie przepływu powietrza:
(gęstość powietrza w temp 24,30C ρ = 1,17 kg/ m3)
pow= 1,30 [kg/s]
Strumień ciepła odbierany przez powietrze: = 3850,21 [W]
Straty cieplne:
= 6145,68 [W]
Współczynnik przenikania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz