Czynniki stymulujące rozwój robotyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki stymulujące rozwój robotyki - strona 1

Fragment notatki:

dr hab. in_. Jerzy Honczarenko. Notatka składa się z 1 strony.
Czynnik stymulujące rozwój robotyki: 1. czynniki techniczne 1.1 Rozwój technologii produkcyjnych i konstrukcyjnych, dzięki którym produkcja robotów stała się technicznie możliwa i ekonomicznie opłacalna. 1.2 Zwiększenie zapotrzebowania w przemyśle na manipulowanie przedmiotami, którymi nie można manipulować ręcznie, ze względu na wysoką temperaturę, dużą masę, niewygodne kształty, promieniotwórczość, obecność substancji szkodliwych (pyły, gazy, agresywne ciecze itd.), zbyt wysokie lub niskie ciśnienie, atmosferę pozbawiona tlenu itd. 1.3 Dążenie do zapewnienia wysokiej i powtarzalnej jakości wyrobów wynikającej ze zwiększającej się konkurencji na rynkach zbytu. 2. czynniki ekonomiczne 2.1 Instalowanie kapitałochłonnych maszyn zmusza do maksymalnego ich wykorzystania (praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) 2.2 Zwiększenie kosztów pracy ludzkiej sprawiające, że robot jest operatorem tańszym niż człowiek (przy spełnieniu pewnych warunków) 2.3 Możliwość elastycznej automatyzacji produkcji często zmieniającej się, gdy stosowanie kosztownych wyspecjalizowanych maszyn produkcyjnych jest nieopłacalne Zastosowanie robotów powoduje wzrost efektywności ekonomicznej i skraca czas uruchomienia produkcji 3. czynniki społeczne 3.1 Problem starzenia się społeczeństwa (szczególnie zauważalny w Japonii) ora malejąca liczba chętnych do wykonywania prac nudnych, monotonnych i powtarzających się, nie dających satysfakcji emocjonalnej. 3.2 Tendencje do zwiększania bezpieczeństwa pracy - zastępowanie ludzi robotami, szczególnie na stanowiskach pracy niebezpiecznych dla zdrowia lub życia człowieka. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz