Czynniki ograniczające produkcję, sem V

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki ograniczające produkcję, sem V - strona 1

Fragment notatki:

Czynniki ograniczające produkcję:
Klimatyczne:
- krótki okres wegetacyjny
- chłód lub nadmiar ciepła (zbyt wysoka temperatura hamuje rozwój roslin na skutek przerywania procesu fotosyntezy, zbyt niska- powoduje zwolnienie procesu asymilacji); optima bliższe są maksimum niż minimum, dlatego ciepłe lata są korzystne
- nieodpowiednie naświetlenie
- susza glebowa i atmosferyczna
- nadmiar opadów
2. biotyczne:
- wiek- produkcja netto obniża wiek osobników tworzących fitocenozy. Najintensywniejszy przyrost masy netto zachodzi między okresem inicjalnego rozwoju a początkiem starzenia się. Stare organizmy zużywają zbyt dużo energii na oddychanie a mało na przyrost masy netto. Tylko względnie młode stadia rozwojowe mogą dawać maksymalizacje produkcji - choroby i szkodniki- szkodniki i grzyby chorobotwórcze to organizmy wyspecjalizowane, działające wybiórczo na określone gatunki roślin, w związku z tym fitocenozy ubogie gatunkowo są bardziej narażone na straty wynikające z obecności chorób i szkodników, niż zbiorowiska bogate, wielogatunkowe
- nadmierne spasanie i deptanie
- wpływy allelopatyczne
3. edaficzne:
- wadliwa tekstura (skład mechaniczny gleby)
- niewłaściwa struktura gleb lub jej brak
- brak lub nadmiar składników pokarmowych- nawożenie tylko w pewnych granicach i określonych warunkach oraz w zależności od rośliny daje efekty w postaci zwiększenia plonu. Przy niedoborze składników mineralnych przyrosty masy roślin są do pewnego czasu proporcjonalne do koncentracji składników mineralnych. Po przekroczeniu punktu optimum dalsze zwiększanie koncentracji nie daje już żadnych efektów, jeśli chodzi o plon ilościowy, natomiast skrajnie wysokie dawki nawozów mineralnych mogą nawet działać ujemnie- aż do wpływów toksycznych
- brak substancji organicznej
- brak tlenu
- obecność substancji toksycznych
- zależność miedzy jakością gleby a kierunkiem produkcji roślinnej na terenie równinnym
- gleba ma zasadniczy wpływ na plonowanie roślin. Jakość gleby warunkuje dobór uprawianych gatunków, a nawet odmian. 4. genetyczne:
- niska zdolność regeneracyjna
- słaby aparat asymilacyjny
- słaby system korzeniowy
- podatność na choroby
- wrażliwość na czynniki zewnętrzne
5. antropogeniczne:
- niestosowna uprawa
- niewłaściwa chemizacja
- zanieczyszczenia wody
- emisja chemiczna w powietrzu
- obciążenia turystyczno- rekreacyjne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz