Czynniki determinujące rzeczywisty poziom zdolności operacyjnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki determinujące rzeczywisty poziom zdolności operacyjnych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Czynniki determinujące rzeczywisty poziom zdolności operacyjnych
Rodzaj produktów i ich różnorodność
Liczba koniecznych zmian w procesie pracy i ich czasy trwania
Istnienie tzw. wąskich gardeł
Efektywny czas wykorzystywania urządzeń
Stan maszyn i urządzeń
Jakość materiałów i surowców
Stopień wszechstronności stanowisk pracy
Umiejętności i wiedza pracowników
Umiejętności budowania planów i harmonogramów
Czynniki losowe:
- absencja pracowników
- awarie i przestoje urządzeń
- wahania w indywidualnej wydajności, itd.
KRÓTKOOKRESOWE REGULACJE POPYTU UKIERUNKOWANE NA ZEWNĄTRZ
1. kreowanie dodatkowego popytu w okresach martwych
• dodatkowe zachęty, bonifikaty
• różnicowanie cenowe
• przedłużone terminy płatności
• usługi i wyroby dodatkowe
2. rezerwowanie terminów i opcje wykupu
3. różnicowanie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek
4. ograniczenie dostępu do produktów
KRÓTKOOKRESOWE REGULACJE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH UKIERUNKOWANE DO WEWNĄTRZ
1. zmiany w poziomie zapasów
2. zmiany w liczebności załogi (zatrudnianie i zwalnianie), zatrudnianie pracowników sezonowych
3. zmiany w ilości przepracowanych godzin - (wprowadzanie nadgodzin lub skróconych dni pracy, wprowadzenie pracy zmianowej)
4. zlecanie podwykonawstwa
5. regulacje procesu produkcji
6. skłanianie klienta do samodzielnych czynności
ZARZĄDZANIE ZDOLNOŚCIAMI PRODUKCYJNYMI - PLANOWANIE
Kaskada planowania
Plan strategiczny przedsiębiorstwa
Sposób ustalenia poziomu i wykorzystania zdolności produkcyjnych
Planowanie agregacyjne
Główny plan produkcji
Plan krótkoterminowe
Plan strategiczny:
wejście na nowy rynek
Poziom zdolności produkcyjnych
potencjalny popyt 12000 rocznie - należy zwiększyć zdolności produkcyjne o 14400 (planowana nadwyżka)
Plan zagregowany (plany miesięczne, ogólne)
zakład A - produkcja 800 miesięcznie, wykorzystanie zdolności produkcyjnych w 80%
zakład B - produkcja 200 miesięcznie, wykorzystanie zdolności produkcyjnych w 100%
Główny plan produkcji (plany tygodniowe, szczegółowe)
styczeń - zakład A
1 tydzień: produkt X - 120; produkt Y - 60; produkt Z - 20
2 tydzień: produkt X - 160; produkt Y - 40
.....
Plany krótkookresowe (plany dzienne, szczegółowe)
1 tydzień stycznia:
poniedziałek: maszyny 1, 2, 5, 6 - 20 sztuk produktu X;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz