Czas wolny dziecka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czas wolny dziecka - strona 1 Czas wolny dziecka - strona 2

Fragment notatki:

Czas wolny dziecka, młodzieży miejskiej i wiejskiej 13.11.2008
…………………….
Praktyczne sposoby wykorzystania i zagospodarowania czasu wolnego rozwinęły się dwóch kierunkach:
a)pierwszy nurt rozwinął się w środku działaczy związkowych
b)drugi nurt rozwinął się w środowisku działaczy olimpijskich
W roku 1919 Międzynarodowa Konferencja Związków Zawodowych w Waszyngtonie uchwaliła konwencję o ośmiogodzinnym dniu pracy oraz wysunęła postulat racjonalnego organizowania wczasów pracowniczych. I Międzynarodowy Kongres Wczasów Robotniczych - 1930 rok (Liege, Belgia) Nurt środowisk olimpijskich skupiał się wokół działaczy sportowych związanych z Komitetem Olimpijskim.
Jego głównym zadaniem było propagowanie wykorzystania czasu wolnego w formie rekreacji ruchowej.
I Międzynarodowy Kongres Rekreacyjny - 1932 (Los Angeles) Współczesne formy spędzania czasu wolnego jako klasyfikacja czynności wczasowych oparta na podziale rzeczowym.
Formy spędzania czasu wolnego (grupy czynności wolnoczasowych) Turystyka
Spory
Środki masowego przekazu
Teatry i filharmonie, wystawy i muzea
Samokształcenie
Amatorstwo artystyczne
Majsterkowanie i amatorstwo techniczne
Hodowla amatorska
Zabawy i kontakty towarzyskie
Kolekcjonerstwo
Aktywność społeczna
Turystyka to forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania, związana z celami poznawczymi i elementami sportu.
W XVII wieku powstają pierwsze kurorty wczasowe.
1857 - pierwsze stowarzyszenie o charakterze turystycznym Alpinie Club (Anglia)
1893 - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - najstarsza turystyczna organizacja społeczna
1903 - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
1950 - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Kryterium podziału turystyki ze względu na cele Wypoczynkowa
Krajoznawcza
Poznawcza
Przyrodoznawcza
Zjazdowa
Rozrywkowa
Szkolna
Kryterium podziału ze względu na funkcje Zdrowotna
Wypoczynkowa
Kształceniowa
Wychowawcza
Poznawcza
Ekonomiczna
Sportem nazywamy świadomą i dobrowolną działalność człowieka podejmowaną w celu zaspokojenia potrzeb: zabawy, współzawodnictwa oraz doskonalenia własnych cech fizycznych i umysłowych. Sport wyraża się poprzez ćwiczenia i gry uprawiane według określonych zasad.


(…)

…: zabawy, współzawodnictwa oraz doskonalenia własnych cech fizycznych i umysłowych. Sport wyraża się poprzez ćwiczenia i gry uprawiane według określonych zasad.
W Polsce za początek zorganizowanego sportu przyjmuje się założenie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w 1867 roku we Lwowie.
Klasyfikacja sportu
-sport kwalifikowany (wyczynowy)
-sport rekreacyjny
-sport osób niepełnosprawnych
Sport kwalifikowany:
a)uprawianie sportu wyczynowego nie należy do czynności czasu wolnego.
(niezależnie od formalnego statusu zawodnika treningi i udział w zawodach są pracą zawodową)
b)zainteresowanie sportem jako widowiskiem
(ważna pozycja w zagospodarowaniu czasu wolnego milionów ludzi na całym świecie)
Sport osób niepełnosprawnych:
Jest formą aktywności ruchowej podnoszącą sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. Stanowi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz