Czas pracy - praca w niedzielę i święta - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czas pracy -  praca w niedzielę i święta - opracowanie  - strona 1 Czas pracy -  praca w niedzielę i święta - opracowanie  - strona 2 Czas pracy -  praca w niedzielę i święta - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Czas pracy ( m.in. definicja czasu pracy, systemy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, przerwy w pracy, praca w niedzielę i święta, praca w nocy) Czas pracy Czas pracy jest obecnie regulowany:
W kodeksie pracy.
W ustawach szczegółowych Pragmatyki pracownicze.
Układy zbiorowe pracy.
Regulaminy pracy.
Czas pracy może być także regulowany poprzez jednostronne oświadczenie woli pracodawcy zwane obwieszczeniem. Definicja czasu pracy Czasem pracy jest czas, w którym pracownik powstaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy jest to więc rzeczywista gotowość do pracy, obejmuje :
Okres w którym pracownik rzeczywiście pracę wykonuje .
Okres w którym pracownik jest gotów pracę wykonywać - znajduje się w odpowiednim miejscu (nie tylko stałe miejsce wykonywania pracy, ale i miejsce wskazane przez pracodawcę) i czasie oraz w odpowiednim stanie do wykonywania pracy .
Do czasu pracy co do zasady nie jest wliczany czas potrzebny na dotarcie z miejsca pobytu do miejsca wykonywania pracy - wyjątkiem jest tutaj górnictwo, gdzie do czasu pracy wlicza się czas potrzebny na zjazd do odpowiedniego miejsca w kopalni, a także powrót na górę. Problem podróży służbowej podróż służbowa jest okresem na dotarcie do pracy, a zatem nie jest wliczana do czasu pracy - tak też ocenia to SN. Pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podroży służbowej Wskazuje się, że w okresie podroży służbowej nie ma możliwości wydawania poleceń i kontroli nad pracownikiem, a zatem nie jest to pozostawanie w gotowości do pracy.
Podróż służbowa może być w całości wliczona do czasu pracy jeśli w czasie podróży pracownik wykonuje pracę. Podróż służbową należy rozumieć jako rzeczywisty okres podróży pracownika z miejsca , w którym w sposób stały wykonuje pracę do miejsca , gdzie ma wykonać konkretnie zlecone zadanie . Nie jest podróżą służbową przemieszczanie się pracownika w ramach jego zwykłych obowiązków pracowniczych - np. w odniesieniu do kierowcy, maszynisty, konwojenta. Podróż służbowa nie może naruszać prawa pracownika do nieprzerwanego 11-godzinnego wypoczynku dobowego - naruszenie tego obowiązku zobowiązuje pracodawcę do udzielenia równoważnego okresu wypoczynku lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Stanowisko SN jest przy tym niekonsekwentne - z jednej strony nie wlicza okresu podróży służbowej do czasu pracy , a z drugiej strony nie traktuje tego czasu jako czas wolny pracownika. Do czasu pracy wlicza się jedynie tę część

(…)

… z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych wynosi:
100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta wolne dla pracownika, w dniu wolnym od pracy udzielonym mu zamiast niedzieli lub święta, za godziny nadliczbowe przekraczające tygodniową normę czasu pracy(40 godzin). 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w porze dziennej…
… za godziny nadliczbowe za każdą przepracowaną godzinę w niedziele.
W zamian za pracę w święto pracownik ma prawo do dnia wolnego od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego, a jeśli to jest niemożliwe to przysługuje 100% dodatek za godziny nadliczbowe. Do pracy w święto wypadające w niedzielę stosuje się przepisy o pracy w niedzielę. W sytuacji świąt, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy osoby należące…
… zgodnie z rozkładem. Tydzień - 7 kolejnych dni kalendarzowych od dnia rozpoczynającego okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy - jest to okres w którym powinny być realizowane przeciętne normy czasu pracy (40 godzin na tydzień, 5 dni w tygodniu). Kodeks wyznacza maksymalne granice:
Partnerzy społeczni mogą umownie skracać ten okres.
Na mocy szczególnego upoważnienia ustawowego mogą wydłużyć ten okres…
piersią - 2 półgodzinne przerwy, jeśli więcej niż jedno dziecko to przerwy 45 minutowe, na wniosek pracownicy mogą być udzielone łącznie. Jeśli pracownica karmiąca piersią pracuje przez mniej niż 4 godziny nie ma prawa do przerwy, a pracująca przez 6 godzin ma prawo do 1 przerwy. Dodatkowa 15-minutowa przerwa przysługująca pracownikom niepełnosprawnym na gimnastykę lub wypoczynek.
Do czasu pracy wlicza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz