Co znaczy być człowiekiem - odwołać się do wybranej koncepcji filozoficznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Co znaczy być człowiekiem - odwołać się do wybranej koncepcji filozoficznej - strona 1 Co znaczy być człowiekiem - odwołać się do wybranej koncepcji filozoficznej - strona 2 Co znaczy być człowiekiem - odwołać się do wybranej koncepcji filozoficznej - strona 3

Fragment notatki:

Co znaczy być człowiekiem odwołać się do wybranej koncepcji filoz o ficznej Co znaczy być człowiekiem - odwołać się do wybranej koncepcji filoz o ficznej Moją pracę na w/w temat oparłem na współczesnym kierunku filozoficznym jakim jest egz y stencjalizm. Przede wszystkim na poglądach Heideggera i Sartrea ( jak również na niekt ó rych poglądach Marcela i Jaspersa ). Egzystencjalizm (od łac. existentia „istni e nie”),współczesny kierunek filozof., występujący również w literaturze pięknej , wg którego właśc i wym przedmiotem filozofii jest analiza indywidua l nej egzystencji (istnienia) , miejsca i roli jednostki w świecie ; wg e. Losy jednostki nie są społ. i hist. zdeterminowane , jest ona całkowicie wolna i w związku z tym bezwzględnie odpowiedzialna za wł a sne czyny , co stwarza poczucie „lęku i beznadzie j ności istnienia” ; e. wiąże się niekiedy ze skrajnym pesymizmem ; gł. Przedstawiciele : M. Haidegger , K. Jaspers , J.P.Sartre.” Egzystencjalizm zajmuje dość szczególną pozycję wśród współczesnych kieru n ków filozoficznych. Stał się on na pewien krótki okres czasu -koncepcją, w której wielu młodych ludzi, znajdowało odpowiedź na dręczące ich pytania. Przede wszystkim na temat człowieka, jego znaczenia, roli, miejsca w świecie i sensu życia . Egzystencjalizm jest ki e runkiem wewnętrznie zróżnicowanym. Jean Paul Sartre wymienia dwa rodzaje egzyste n cjalistów : pierwsi to chrześcijanie wyznania katolickiego, do których zalicza Karla Jaspe r sa i Gabriela Marcela, drudzy - to egzystencjaliści - ateiści, do których zalicza siebie oraz Martina Heideggera. W filozofii dość długo panowało przekonanie, że człowiek jest bytem posiadaj ą cym jakąś określoną naturę czy też istotę, która realizuje się wyznaczając człowiekowi pewien szczególny sposób istnienia i działania. Ten pogląd został jednak zakwestionowany przez egzystencjalistów. Według nich, człowiek nie posiada żadnej stałej istoty, nadanej mu przez Boga czy przyrodę. Jest on po prostu tym, czym staje się w każdym momencie swej egzystencji. Człowiek to taki byt, którego istnienie (egzystencja) poprzedza istotę (esęcję). „ Jedynie człowiek egzystuje. Skała jest, lecz nie egzystuje. Drzewo jest, lecz nie egzystuje. Koń jest, lecz nie egzystuje. Anioł jest, lecz nie egzystuje. Bóg jest, lecz nie e g zystuje” . To, że człowiek egzystuje nie znaczy wcale, by tylko człowiek był bytem rz e czywistym, wszystkie inne byty natomiast były nierzeczywiste, stanowiąc jedynie pozór lub wyobrażenie ludzkie. „ Człowiek egzystuje” tzn., że „ człowiek jest tym właśnie b

(…)

…, roli, miejsca w świecie i sensu życia. Egzystencjalizm jest kierunkiem wewnętrznie zróżnicowanym. Jean Paul Sartre wymienia dwa rodzaje egzystencjalistów : pierwsi to chrześcijanie wyznania katolickiego, do których zalicza Karla Jaspersa i Gabriela Marcela, drudzy - to egzystencjaliści - ateiści, do których zalicza siebie oraz Martina Heideggera. W filozofii dość długo panowało przekonanie…
…. Tymczasem owa wolność staje się dla człowieka ogromnym ciężarem. Niewiadomo bowiem jak z niej korzystać. Każda jednostka zdana jest wyłącznie na siebie i dlatego nie powinna z nikąd oczekiwać wsparcia, lecz podjąć świadomie brzemię własnej wolności. Tak więc jesteśmy skazani na wolność, a więc musimy ponosić ogromne ryzyko „korzystania” z niej. To też wolność staje się niemalże przekleństwem człowieka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz