CML a SML-Różnice

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2611
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

CML a SML
Podstawą różnicą pomiędzy obiema liniami jest to, że CML dotyczy tylko portfeli efektywnych, a SML dotyczy wszystkich portfeli, w tym również pojedynczych papierów wartościowych, na rynku będącym w równowadze. Linia SML jest dana wzorem:
Gdzie: R - oczekiwana stopa zwrotu β- współczynnik beta portfela R f - oczekiwana stopa zwrotu instrumentu wolnego od ryzyka R m - oczekiwana stopa zwrotu portfela rynkowego
Jak wynika z wzoru (5) oczekiwana stopa zwrotu portfela jest sumą dwóch składników:
Stopy wolnej od ryzyka „ceny czasu” podobnie jak w CML
„ceny ryzyka” będącej ilorazem wielkości ryzyka systematycznego danego portfela, mierzonego współczynnikiem bera oraz premii za ryzyko (różnicy między stopą zwrotu portfela rynkowego i stopą zwrotu wolną od ryzyka)
Wartość oczekiwanej stopy zwrotu portfela a linia rynku papierów wartościowych:
Β=1, wówczas R=R M (czyli na SML leży również portfel rynkowy)
B=0, wówczas R=R f (czyli na SML leży portfel zawierający instrumenty wolne od ryzyka)
B1 (portfel agresywny), wówczas RR M 01) C - portfel nieoszacowany (współczynnik alfa jest dodatni) D - portfel przeszacowany (współczynnik alfa jest ujemny)
Portfel C leży powyżej SML czyli jego współczynnik alfa jest dodatni, oznacza to, że odpowiada mu wyższa oczekiwana stopa zwrotu niż portfelowi C', który ma taki sam współczynnik beta, ale leży na SML. (czyli jest dobrze wyceniony) Portfel C jest nieoszacowany, przez co staje się atrakcyjny dla inwestora. Zwiększony popyt na portfel C doprowadzi do wzrostu jego ceny, w konsekwencji czego stopa zwrotu spadnie. Działania te doprowadzą do równowagi, portfel C stanie się portfelem C', czyli znajdzie się na linii SML. Portfel D leży poniżej linii SML, czyli jego współczynnik alfa jest ujemny. Oznacza to, że odpowiada mu niższa oczekiwana stopa zwrotu niż portfelowi D', który ma ten sam współczynnik beta, ale leży na SML, oznacza to, że portfel D jest przewartościowany, przez co staje się mało atrakcyjny dla inwestora, który będzie się starał go sprzedać. (dotyczy to również krótkiej sprzedaży). Zwiększona podaż spowoduje spadek ceny portfela D, a zatem wzrost oczekiwanej stopy zwrotu. W efekcie działania te doprowadzą do równowagi i portfel D stanie się portfelem D', czyli znajdzie się na linii SML.


(…)

…:
Gdzie: α - współczynnika alfa Współczynnik alfa jest nadwyżką oczekiwanej stopy zwrotu (np. oszacowanej za pomocą analizy fundamentalnej) nad oczekiwaną stopą zwrotu na rynku znajdującym się w równowadze.
Oznacza to, ze jeżeli portfel leży na SML, to współczynnik alfa =0.
Linia rynku papierów wartościowych:
F - portfel zawierający wyłącznie instrumenty wolne od ryzyka (β = 0) M - portfel rynkowy (B=1) X…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz