Chronobiologiczne czynniki stresu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chronobiologiczne czynniki stresu - strona 1

Fragment notatki:

CHRONOBIOLOGICZNE CZYNNIKI STRESU Hebb: dlaczego w jednych okresach aktywność i efektywność działania człowieka zmienia się, zostaje zaburzona, a w innych nie?
Relacja człowiek - czas →stosunek czasu psychologicznego (subiektywnego) do czasu fizycznego (obiektywnego).
Istotą czasu jest jego liniowość, ciągłość charakteryzowana przez ruch.
Rytmy biologiczne Chronobiologia - nauka zajmująca się analizą i opisem cyklicznych, powtarzających się zjawisk życiowych. (np. wahania dobowe temperatury ciała i zmiany aktywności życiowej)
Z punktu wiedzenia czasu trwania biorytmów wyróżnia się rytmy:
Ultradialne - krótsze niż 20 godzin
Cirkadialne - okołodobowe, trwają od 20 do 28 godzin
Infradialne - trwające ponad 28 godzin Rytmy mogą być zdeterminowane:
Endogennie - uwarunkowane oscylacjami biologicznymi wewnątrz organizmu (np. aktywność komórek nerwowych) i odzwierciedlające naturalną częstotliwość spontanicznie działających biooscylatorów
Egzogennie - uwarunkowane zmiennością zjawisk zewnętrznych nieujawniających się w warunkach stałych środowiska
Rytm okołodobowy Np. rytm dobowy temperatury ciała - max. w godzinach popołudniowych, min. w godzinach nocnych
*Synchronizatory (wyznaczniki czasu) to czynniki biofizyczne, które mają charakter cykliczny, jest to biologiczny system służący do doprowadzania dwóch lub więcej zjawisk, procesów do stanu względnej zgodności czasowej.
Z badań wynika, że rytmy okołodobowe są endogenne (eksperymenty w jaskiniach dowiodły, że to nie tylko światło reguluje rytm okołodobowy, komórki człowieka przeniesione poza organizm również istnieje 24-godzinny rytm podziałów).
Rytm okołodobowy nie jest idealnie dostosowany do rytmów astronomicznych. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku człowieka rolę synchronizatorów pełnią także czynniki socjalne, cywilizacyjne czy psychologiczne (synchronizatory socjalne). Jest to wyraz adaptacji do otoczenia.
Stwierdza się także istnienie rytmów „wtórnych”. To doprowadziło do hipotezy o istnieniu „nadrzędnego zegara” i kilku „zegarów podrzędnych”. Obecnie uważa się, że taki „nadrzędny zegar” - rozrusznik rytmów okołodobowych może znajdować siew OUN. Wg. Kraweckiego ów zegar znajduje się w jednym z jąder nerowowych podwzgórza - jądrze nadskrzyżowaniowym. w jądrze tym znajdują się tzw. neurony odliczające. Drugą część rozrusznika stanowi neuron zbiorczy - dyskryminator. Dyskryminator „informuje” organizm o zmianie rytmu. (jest to jednak hipoteza, która wymaga weryfikacji )
Obecnie przyjmuje się jednak, że synchronizacja jest wypadkową aktywności wielu struktur i kilku układów neuroprzekaźnikowych i neuroregulacyjnych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz