Choroba SM - charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Choroba SM - charakterystyka  - strona 1 Choroba SM - charakterystyka  - strona 2 Choroba SM - charakterystyka  - strona 3

Fragment notatki:

SM Choroba zapalna ośrodkowego układu nerwowego o wielofazowym, nawrotowym i/ lub postępującym przebiegu oraz wieloogniskowych (rozsianych) objawach neurologicznych, wywołana specyficznym dla układu nerwowego zaburzeniem immunologicznym powodującym pierwotną wieloogniskową i postępującą demielinizacja.
Dochodzi do uszkodzenia oraz rozpadu osłonek mielinowych włókien nerwowych.. Na skutek zaniku osłonek dochodzi do zaburzeń przewodzenia a nawet całkowitego przerwania przekazywania impulsów nerwowych.
Konsekwencją narastającego procesu destrukcji jest uszkodzenie aksonu, i powstanie tzw. blizny glejowej (PLAKI)
Najczęściej choroba zaczyna się między 20 a 40 rokiem życia, częściej u kobiet
Patogeneza:
- czynniki środowiskowe
- predyspozycja genetyczna
- złożone procesy autoimmunologiczne
W zależności od dominujących objawów klinicznych można wyróżnić następując postaci SM:
Mózgowa: objawy:
Niedowład połowiczy
Monopareza
Wiotkie niedowłady
Zaburzenia psychiczne
Objawy rzekomo- opuszkowe
Afazja
Napady drgawkowe
móżdżkowa: objawy:
ataksja, afazja
zaburzenia koordynacji
zaburzenia równowagi
adiadochokineza
mowa skandowana
objawy oczne
drżenie zamiarowe
dysmetria
chód marynarski
wyrównanie niemożliwe za pomocą wzroku
rdzeniowa: objawy: niedowłady spastyczne
zaburzenia czucia głębokiego
zaburzenia czynności moczowo- płciowych
brak oczopląsu
brak afazji
wyrównanie chodu za pomocą wzroku
Przebieg choroby może być różny. Klinicznie najczęściej przybiera postać:
z rzutami i remisjami (częstsza): charakteryzujący się występowaniem okresowych pogorszeń w postaci rzutów i następujących po nich remisjach choroby. Po okresie rzutu następuje albo pełny powrót sprawności ruchowej do stanu wyjściowego przed rzutem, albo pozostają utrwalone deficyty)
pierwotnie postępująca: od początku narastają stopniowo objawy neurologiczne, bez wyraźnych rzutów i remisji
Stan chorego i stopień nasilenia choroby ocenia się za pomocą skali Kurtzkego.
Punktowa ocena deficytu neurologicznego w SM
Objawy piramidowe
Objawy móżdżkowe
Czucie powierzchniowe
Czucie głębokie
Ostrość wzroku
Nerwy okoruchowe
Oczopląs
Nerw V
Nerw VII
Nerw VIII- słuchowy


(…)

… jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy gospodarza zwalcza komórki własnego organizmu, w tym przypadku w tkance nerwowej. Mniej powszechny jest pogląd o neurodegeneracyjnym charakterze i niejasnym podłożu metabolicznym. Rozważa się również rolę zakażeń wirusowych pewnych innych nieznanych czynników środowiskowych. Niektórzy wskazują również na znaczenie niedoboru witaminy D
…, siadanie na brzegu łóżka z nogami opuszczonymi na podłogę, chodzenie z pomocą lub o własnych siłach, samodzielne jedzenie, itp.
CZ. II
SM: to postępująca rzutami choroba CNS o nieznanej jeszcze etiologii. Jej istotę stanowią rozsiane ogniska demielinizacja w mózgu i rdzeniu kręgowym.
Najbardziej typowe objawy SM:
Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, po kilku tygodniach rozwija się zanik nerwu
Porażenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz