Chemia organiczna - ekstrakcja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia organiczna - ekstrakcja - strona 1 Chemia organiczna - ekstrakcja - strona 2 Chemia organiczna - ekstrakcja - strona 3

Fragment notatki:

a MSIB,
Inżynieria Biomedyczna
Chemia organiczna
a Ocena:
Zespół II: Dudzińska Anna
Holewa Karolina
Janosz Aleksandra
Ćw. 3 EKSTRACJA 1. Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z techniką ekstrakcji. Przeprowadzenie ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz: ekstrakcja kwasu benzoesowego z roztworu w toluenie za pomocą wodnego roztworu wodorotlenku sodowego. 2. Wstęp teoretyczny: Ekstrakcja jest metodą polegającą na wydzieleniu substancji zawartych w jednej fazie, ciekłej lub stałej, i przeprowadzeniu ich do innej fazy ciekłej poprzez rozpuszczenie w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku. W procesie ekstrakcji wykorzystuje się różną rozpuszczalność składników mieszaniny w ekstrahencie, dlatego ważny jest odpowiedni dobór rozpuszczalnika. Powinien on być:
Selektywny - dobrze rozpuszczać substancje okstrahowaną, i jak w najmniejszym stopniu pozostałe skłądniki mieszaniny,
Obojętny chemicznie - nie może reagować ze składnikami mieszaniny (chyba że tego chcemy),
Lotny - aby można go było łatwo usunąć z ekstraktu,
Posiadać jak największą różnicę gęstości względem fazy ekstrahowanej,
Nieskłonny do tworzenia emulsji,
Niepalny, nietoksyczny, łatwo dostępny oraz tani. Ekstrakcja składa się z procesów: Rozpuszczania mieszaniny związków w ekstarhencie.
Rozdzielania ekstraktu od rafinatu.
Destylacji rafinatu.
Krystalizacji substancji ekstrahowanej.
3. Opis ćwiczenia: Ćwiczenie polega na wyodrębnieniu kwasu benzoesowego z jego roztworu w toluenie przez ekstrakcję wodnym roztworem wodorotlenku sodowego. Jest to więc ekstrakcja ciecz - ciecz, w trakcie której zachodzi reakcja chemiczna (zobojętnianie kwasu). Kwas benzoesowy w postaci soli (benzoesan sodu) przechodzi do fazy wodnej, przez co łatwo go usunąć z mieszaniny. Później po zakwaszeniu warstwy wodnej można go łatwo odzyskać. 4. Przebieg ćwiczenia: a) zestaw laboratoryjny - Rozdzielacz gruszkowy o pojemności 100 cm 3 ,
- Kolbka stożkowa o poj. 50 cm 3 ,
- Lejek z sączkiem karbowanym, - Zestaw do krystalizacji z wody.
- Zestaw do destylacji prostej,
- Zestaw do sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem,
- Czasza grzejna z regulatorem mocy,
- Statywy, łączniki, łapy, kółko na rozdzielacz.
b) odczynniki - roztwór kwasu benzoesowego w toluenie,
- roztwór wodny NaOH,
- woda destylowana,


(…)

… liczbę moli kwasu benzoesowego, znajdującego się w roztworze użytym do ekstrakcji oraz liczbę moli wodorotlenku sodowego w ekstrahencie, stwierdzamy, jak duży nadmiar zasady został użyty do ekstrakcji.
Liczba moli wodorotlenku sodowego:
Cp = 5%
V = 25 cm3 = 0,025 dm3 d = 1,05 g/cm3 N = Cmol ∗ V oraz mr=d*V
zatem: N = 0,0013125 mol/cm3*25 cm3 ≈ 0,033 mola NaOH
Wodorotlenek sodu i kwas benzoesowy reagują…
…). Przeliczamy uzyskaną ilość moli NaOH na masę: mNaOH = (NNaOH - NC6H5 COOH ) * MNaOH = 0,021mola * 40g/mol = 0,84g
Ze wzoru na stężenie procentowe obliczamy, jaką objętość miałby 5% roztwór zawierający 0,84g NaOH:
mr= 16,8g
Znając gęstość roztworu otrzymaną masę przeliczamy na nadmiarową objętość NaOH zużytą do zobojętnienia kwasu:
V=16,8g/1,05g/cm3= 16cm3 3)
Aby rozdzielić kwas 1-naftoesowy od aniliny możemy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz