chemia nieorganiczna - reakcje charakterystyczne kationów 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5488
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
chemia nieorganiczna - reakcje  charakterystyczne kationów 5   - strona 1 chemia nieorganiczna - reakcje  charakterystyczne kationów 5   - strona 2

Fragment notatki:

CHEMIA NIEORGANICZNA
Kurs CHC 0132l
REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE KATIONÓW V GRUPY
K+, Na+, NH4+, Mg2+
I. POTAS, K
REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE KATIONU K+
1. Reakcja kationu K+ z wodorowinianem sodowym, NaHC4H4O6
K+ + HC4H4O6- = KHC4H4O6
2. Reakcja kationu K+ z jonami NO2- i Co2+ w obecności kwasu octowego
3K+ + Co2+ + 7NO2- + 2CH3COOH = K3[Co(NO2)6] + 2CH3COO- + H2O + NO
Wykonanie reakcji jak dla kationu Co2+.
3. Barwienie płomienia palnika
Lotne sole potasowe barwią płomień palnika na kolor jasnofioletowy.
II. MAGNEZ, Mg
REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE KATIONU Mg2+
1. Reakcja kationu Mg2+ z KOH lub NaOH
Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2
Amoniak nie wytrąca całkowicie osadu z uwagi na małe stężenie jonów OH-. Obecność soli
amonowych zapobiega wytrąceniu się osadu Mg(OH)2. Dlaczego?
2. Reakcja kationu Mg2+ z Na2HPO4
Mg2+ + HPO42- = MgHPO4
W obecności amoniaku i soli amonowych wytrąca się krystaliczny osad MgNH4PO4. Amoniak wiąże
powstające jony wodorowe:
Mg2+ + NH4+ + HPO42- = MgNH4PO4 + H+
3. Reakcja kationu Mg2+ z heksahydroksoantymonianem(V) potasu
Mg2+ + 2[Sb(OH)6]- = Mg[Sb(OH)6]2
1
4. Reakcja kationu Mg2+ z magnezonem
Wykonanie: Do 1,0 cm3 obojętnego lub słabo kwaśnego roztworu soli Mg2+ dodaje się kilka kropli
magnezonu i alkalizuje 0,1 M roztworem NaOH. Fioletowoczerwony roztwór magnezonu
w obecności soli Mg2+ barwi się na błękitno. W obecności dużych ilości Mg2+ wytrąca się błękitny
osad.
III. SÓD, Na
REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE KATIONU Na+
1. Reakcja kationu Na+ z K[Sb(OH)6]
Odczynnik ten z obojętnych lub słabo zasadowych roztworów zawierających jony Na+ wytrąca,
powoli, biały krystaliczny osad:
Sb(OH)6- + Na+ = Na[Sb(OH)6]
2. Barwienie płomienia palnika
Lotne sole sodu barwią płomień palnika na kolor żółty. Uwaga: reakcja bardzo czuła.
IV. AMON, NH4+
REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE KATIONU NH4+
1. Reakcja kationu NH4+ z mocnymi zasadami
Zasady mocniejsze od amoniaku wypierają z soli amonowych NH3, który po ogrzaniu ulatnia się:
NH4+ + OH- = NH3 + H2O
2. Reakcja kationu NH4+ z K[Sb(OH)6]
Roztwory wodne soli amonowych wskutek hydrolizy powodują zakwaszenie środowiska i rozkład
K[Sb(OH)6] z wydzieleniem białego osadu H[Sb(OH)6].
3. Reakcja kationu NH+4 z odczynnikiem Nesslera – zasadowy roztwór K2[HgI4]
Odczynnik Nesslera z obojętnych lub zasadowych roztworów soli amonowych wytrąca
czerwonobrunatny osad -amido--oksodirtęci(II):
NH4Cl + 2K2[HgI4] + 4KOH = [OHg2NH2]I + KCl + 7KI + 3H2O
2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz