Charakterystyka pracy biurowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka pracy biurowej - strona 1 Charakterystyka pracy biurowej - strona 2

Fragment notatki:

Charakterystyka pracy biurowej Pojęcie biurokracji Twórcą modelu idealnej biurokracji był Max Weber. Według niego biurokracja to celowo określona,
abstrakcyjna konstrukcja myślowa, opisująca budowę i funkcjonowanie instytucji biurowej, w której pracujący
ludzie jako urzędnicy ściśle podporządkowują się przepisom oraz zwierzchnikom działającym w granicach
przynależnych im uprawnień. Tak zdefiniowaną biurokrację cechuje to iŜ:
jej uczestnikami (pracownikami) są osobiście wolni ludzie, podlegający tylko przepisom, wskazanym w umowie
o pracę,
podstawą selekcji na urząd są kwalifikacje zawodowe, sprawdzane egzaminami i dokumentowane dyplomami,
urzędnicy są mianowani, a nie wybierani, dlatego mogą być zwolnieniu pod pewnymi warunkami, a sami mogą
zawsze złożyć rezygnację,
osoby zatrudnione są wynagradzane stosownie do pozycji zajmowanej w hierarchii zaszeregowania,
urzędnicy podlegają awansom w oparciu o staż i osiągnięcia w pracy, ale to zależy od uznania zwierzchnika,
praca urzędnicza podlega systematycznej kontroli w trakcie jej wykonywania oraz po jej zakończeniu,
pracownicy podlegają ścisłej dyscyplinie formalnej wynikającej z regulaminów organizacyjnych, instrukcji,
zakresów obowiązków. Inne ujęcia biurokracji Według innych ujęć biurokracja jest:
rozbudowaną i sformalizowaną strukturą zapewniającą zbiorową organizację pracy, przez jej
kierowanie i kontrolowanie,
nienaturalną (sztuczną) i narzuconą (przymusową) formą rozwiązywania codziennych problemów życia
społecznego,
najbardziej racjonalnym (celowo uporządkowanym) sposobem rządzenia zarządzania i samorządzenia,
mechanizm normowanego, planowego, kierowanego, kontrolowanego podejmowania i prowadzenia
działalności.
Administracyjną struktura działań podporządkowującą sobie indywidualną i społeczną aktywność
obywateli,
aparat decyzyjny i wykonawczy oparty o prawnie zagwarantowany dostęp do informacji i prawnie
unormowany jej obieg,
oparty o podział kompetencji typ zorganizowania działalności informacyjnej na szerszą skalę.
Biurokracja zanika w następstwie działalności informacyjnej społeczeństwa, czyli rozwijania się
społeczeństwa informacyjnego. Usprawnienie biurokracji dokonuje się za pomocą technik informacyjnych (maszyn służących do elektronicznego przetwarzania danych).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz