Charakterystyka geometryczna obrabianych powierzchni kulistych - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka geometryczna obrabianych powierzchni kulistych - wykład. - strona 1 Charakterystyka geometryczna obrabianych powierzchni kulistych - wykład. - strona 2 Charakterystyka geometryczna obrabianych powierzchni kulistych - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

. CHARAKTERYSTYKA GEOMETRYCZNA OBRABIANYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W praktyce wytwórczej obrabiane są zazwyczaj wybrane fragmenty powierzchni kulistej, które można opisać za pomocą wymiarów liniowych lub kątowych. Rys.3 przedstawia przykład powierzchni kulistej z podaniem wymiarów ograniczających obrabiany fragment.
Wybrany fragment obrabianej powierzchni kulistej o promieniu R jest ogra­niczony przez dwa okręgi o promieniach rmm i rmax stanowiące jej krawędzie, a leżące w dwóch wzajemnie równoległych płaszczyznach. Uwzględniając, że:
obrabiany fragment powierzchni kulistej może być scharakteryzowany za pomocą kątów płaskich w przekroju przechodzącym przez środek kuli, określających położenie krawędzi względem osi głównej.
Rys. 3. Wymiary charakterystyczne szlifowanego fragmentu powierzchni kulistej
Szlifowanie powierzchni kulistych jest obarczone błędami zarówno dotyczą­cymi wymiaru promienia lub średnicy, jak też kształtu. W omawianej metodzie obróbki, za pomocą opisanego przyrządu na szlifierce do wałków, obrabiana powierzchnia powstaje jako powierzchnia bryły obrotowej w następstwie realizacji dwóch ruchów. Jednym z nich jest obrót przedmiotu wraz z wrzecionem, drugim zaś ruch wahadłowy obrabianej powierzchni wraz z wrzeciennikiem i płytą suportową.
W przypadku, gdy oś obrotu wrzeciona (l) oraz oś ruchu wahadłowego (k) nie leżą w jednej płaszczyźnie (rys.4), a ich przesunięcie wzajemne wynosi Ay powstanie bryła obrotowa, która w stosunku do kształtu kulistego wykazywać
422 będzie odchyłki. Jeżeli jako podstawę określenia wymiaru promienia kuli przyjmie się punkty A i B oraz odpowiadające im punkty A i B , uzyska się w rezultacie zastępczą kulę o promieniu Rz, różnym od nastawionej wartości promienia Rn, wykazującą błąd kulistości w obszarze między punktami A i B, którego maksymalna wartość wynosi a.
Rys.4. Zależności geometryczne szlifowanej powierzchni kulistej
Zastępczy promień powierzchni kulistej jest określony w tym przypadku zależnością:
gdzie: - średni kąt obrabianego pasa kulistego,
- względny błąd ustawienia przyrządu.
Zależność (2) można uprościć uwzględniając, że względny błąd 8y jest bardzo mały, np. w przypadku, gdy Ay= 0.01 mm zaś promień Rn = 100 mm, otrzymuje się 8y =10" 4 . Po uproszczeniu uzyskuje się:
Błąd promienia kuli wynosi w tym przypadku:
A2?=^-^ skąd po wstawieniu zależności (3) otrzymuje się:
AD lub oznaczając przez 8R = ——, względny błąd promienia wyrazi się wzorem:
/?„ Na podstawie zależności (6) można zauważyć, że największy błąd promienia występuje w przypadku, gdy wartości

(…)

…. jest
równy wartości błędu położenia osi.
W przypadku, gdy pomiar powierzchni kulistej jest przeprowadzany na maszynie pomiarowej błąd kształtu wylicza się jako odchylenie standardowe względem powierzchni kulistej wyznaczonej metodą najmniejszych kwadratów. Jeżeli pomiaru dokonuje się w punktach A, B, A', B' oraz w punktach pośrednich C i C' w dowolnej liczbie przekrojów osiowych otrzymuje się błąd…
… W.: Technologia cyrkonowych głów endoprotez
stawu biodrowego. Mechanik 69 (1996) 7, 319 - 324.
THE GRINDING OF SECTIONS OF LARGE RADIUS SPHERICAL SURFACES
ABSTRACT: The paper presents the generation grinding ofspherical surfaces with a disk - type grinding wheel with the use of a special attachment on a cylindrical grinder. The theoretical dependencies and the experimental research pertaining to the shape and…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz