Charakterystyka genomu człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka genomu człowieka - strona 1 Charakterystyka genomu człowieka - strona 2

Fragment notatki:

Projekt Poznania Genomu Człowieka (początek 1984r.)
opracować mapę chromosomową człowieka
usprawnienie technik sekwencjonowania DNA
utworzenie map i rozpoczęcie sekwencjonowania genomów organizmów modelowych (wirusy DNA, E.coli, Drosophilia melanogaster, nicień, drożdże)
gromadzenie, przechowywanie i rozpowszechnianie danych
kształcenie badaczy
opracowanie nowych i lepszych technik biologii molekularnej
ułatwienie dostępu do nowych technologii
Techniki, które umożliwiły realizację Projektu
odkrycie enzymów restrykcyjnych
konstruowanie wektorów
enzymy: ligazy, kinazy, fosfatazy, polimerazy DNA i RNA
Genom człowieka
Genom - termin wprowadzony w 1920 r. w celu określenia haploidalnego zespołu chromosomów wyodrębnionego z Eucaryota.
Genom - suma wszystkich kodujących i niekodujących sekwencji DNA zawartych w haploidalnej liczbie chromosomów.
Genomika - 1987, zajmuje się badaniem genomów. Dwa typy genomów: RNA i DNA.
U Procaryota i Eucaryota występują genomy typu DNA, u wirusów - genomy typu DNA lub RNA.
DNA genomu jądrowego człowieka liczy około 3000 Mb, ma 100 cm długości i masę cząsteczkową 3x109 kD.
U człowieka najmniejszy chromosom pary 21 - 47 Mb a największy pary 1 - 247 Mb.
DNA E.coli - 4,6 Mb, genom ryby dwudysznej 102000 Mb.
HGP - projekt c.d. - 2 grupy badawcze HPG i Celera. HPG odczytali 85%, Celera 90% sekwencji (czerwiec 2000).
deCODE - firma prywatna 2001 - mapa genomu pięć razy dokładniejsza.
Poznano sekwencję organizmów modelowych.
Składniki jądrowego genomu człowieka (3000Mb):
a) geny i sekw.związane z genami 900 Mpz (30%):
- DNA kodujący 90~800000 genów
- DNA niekodujący 810:
pseudogeny
introny, sekwencje liderowe i ogonowe
fragmenty genów
b) DNA pozagenowy 2100 Mpz (70%):
- unikalny i niskokopiowy 1680 Mpz
- DNA powtórzony 420 Mpz:
a ) DNA powtórzony tandemowo:
DNA satelitarne
DNA mikrosatelitarne
DNA minisatelitarne
b) Powtórzenia rozproszone w całym genomie. 4 najważniejsze obszary sekwencji rozproszonych:
elementy LTR - elementy otoczone z obu stron długimi powtórzeniami końcowymi
LINE - powtórzenia zawierające grupy odwrotnej transkryptazy
SINE - krótkie, rozproszone powtórzenia jądrowe
Transpozony kwasu DNA - elementy, które mogą być przenoszone z gatunku do gatunku w wyniku transpozycji replikalnej bądź konserwatywnej.


(…)

… molekularnej
ułatwienie dostępu do nowych technologii
Techniki, które umożliwiły realizację Projektu
odkrycie enzymów restrykcyjnych
konstruowanie wektorów
enzymy: ligazy, kinazy, fosfatazy, polimerazy DNA i RNA
Genom człowieka
Genom - termin wprowadzony w 1920 r. w celu określenia haploidalnego zespołu chromosomów wyodrębnionego z Eucaryota.
Genom - suma wszystkich kodujących i niekodujących sekwencji DNA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz