Charakerystyki użytkowania środków transportowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakerystyki użytkowania środków transportowych- opracowanie - strona 1 Charakerystyki użytkowania środków transportowych- opracowanie - strona 2 Charakerystyki użytkowania środków transportowych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Wskaźniki umożliwiające ocenę środków transportu.
Elastyczność systemu transportowego Et - wskaźnik mówiący o spełnieniu wymagań przez danego przewoźnika. Umożliwia eliminację najsłabszych podwykonawców oraz nagradzanie najlepszych.
Et = gdzie: ws - liczba spełnionych wymagań, Wt - liczba wymagań transportowych.
Niezawodność taboru przewoźnika Nt - wskaźnik charakteryzujący procent terminowo wykonanych przewozów. Jego monitoring umożliwia bieżącą kontrolę przewoźnika oraz podjęcie działań mających na celu zwiększenie stopnia niezawodności.
Nt = gdzie : pt - liczba terminowo wykonanych przewozów, ppsp - liczba przewozów surowców i produktów.
Czas trwania kursu th na trasie h - czas od chwili wyjazdu środka transportowego z punktu początkowego do chwili jego do punktu końcowego.
th = tjh + twh [min., godz.]
gdzie: tjh - czas jazdy na trasie h, czyli czas kiedy pojazd znajduje się wyłącznie w ruchu, twh - czas przeznaczony na oczekiwania operacyjne, taki jak postoje na światłach, wsiadanie pasażerów, załadunek czy wyładunek.
Czas obrotu na trasie h - czas przejazdu w obie strony z uwzględnieniem czasu spędzonego w punkcie początkowym oraz końcowym (np. czas załadunku oraz wyładunku).
= 2(th + ∆t) [min., godz.]
gdzie: ∆t - czas poświęcony na załadunek/wyładunek, postoje autobusu na pętli
Potok towarowy Ph na linii h - wielkość masy towarowej przewożonej przez dowolny punkt określonej trasy przewozowej w jednym kierunku w jednostce czasu.
Psieci = h [ton/godz., palet/godz.]
Potok pasażerski Ph na linii h - liczba pasażerów przewożonych przez dowolny punkt określonej trasy przewozowej w jednym kierunku w jednostce czasu.
Psieci = h [pasażerów/godz.]
Interwał ruchu IRh na linii h - odstęp czasu, w którym dwa środki transportowe obsługujące tę samą trasę przewozową kolejno przejeżdżają po sobie przez dowolny punkt tej trasy.
IRh = [min., godz.]
gdzie: - czas obrotu na linii h, xh - liczba pojazdów na danej trasie przewozowej.
Częstotliwość ruchu ωh na trasie h - liczba środków transportowych przejeżdżających w czasie jednej godziny w jednym kierunku przez dowolny punkt trasy przewozowej obsługiwanej przez te pojazdy.


(…)

… - liczba wozokilometrów zrealizowanych na trasie h
Liczba pojazdów w systemie Psys - to stosunek pracy przewozowej do średniej pojemności pojazdu wśród eksploatowanego taboru wyrażonej w tonokilometrach lub wozokilometrach w danym horyzoncie czasu.
Psys = Współczynnik wypełnienia pojazdu N na odcinku od a do b, na trasie h.
N = [%] gdzie: Q - wielkość ładunku na odcinku a, b, na trasie h wyrażona w tonach…
… do czasu pracy.
= gdzie: ; Tjh - czas jazdy pojazdu na trasie h [godz]; Tph - czas pracy/jazdy pojazdu jak i wszystkich czynności towarzyszących [godz].
Praca przewozowa Qh na trasie h - to iloczyn ładunku/pasażerów przewożonego na danej trasie lub jej odcinku i długości tej trasy lub jej odcinka.
Qh = i x Li [tkm, pkm]
gdzie: Qi - wielkość ładunku wyrażona w tonach lub pasażerach, Li - długość odcinka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz