Ceny transferowe w controllingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ceny transferowe w controllingu - strona 1 Ceny transferowe w controllingu - strona 2

Fragment notatki:


CENY TRANSFEROWE W CONTROLLINGU Cena transferowa, zwana także wewnętrzną lub rozliczeniową, to cena dóbr, usług, a także wartości niematerialnych transferowanych miedzy jednostkami tego samego przedsiębiorstwa. Ceny wewnętrzne ustalane są dla każdego (pół)produktu. Cena wewnętrzna jest efektywna wówczas, gdy z jednej strony oddziałuje na decyzje centrów tak, że są one zgodne z "optimum" przedsiębiorstwa, a drugiej strony wpływa na wysokość wyniku podmiotu w sposób, który oddaje wysiłek podmiotu. Konstruując cenę wewnętrzną należy uwzględnić poniższe aspekty: koordynacyjny - celem jest optymalna alokacja półfabrykatów między poszczególnymi podmiotami wewnętrznymi i maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa, a także integracja wewnętrzna i powodowanie, aby podmiot odbiorcy kształtując program i sposoby działania podejmował decyzje zbieżne z celami firmy jako całości. motywacyjny - ma zmusić podmiot wewnętrzny do maksymalizowania założonych przez niego celów, czego efektem może być np. minimalizowanie kosztów.
Klasyfikacja cen transferowych:
ceny transferowe oparte na cenach rynkowych (funkcjonujących na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym) - jest to cena jaką uzyska jednostka przy sprzedaży swoich produktów; lub ceny stosowanej przez inne przedsiębiorstwa - zarówno dostawca, jak i odbiorca danego (pół)produktu traktowani są na równi z innymi podmiotami gospodarczymi podlegającymi warunkom gry rynkowej. Podmiot dostawcy ma motywację do sprzedaży wewnętrznej. Podmiot sprzedający może sprzedać swoje produkty zarówno innym centrom odpowiedzialności, jak i innym podmiotom gospodarczym. Dla podmiotu sprzedającego, biorąc pod uwagę czynnik cenowy, nie ma znaczenia, kto jest odbiorcą produktu. Najważniejsze dla niego jest, aby maksymalnie wykorzystać swoją zdolność produkcyjną. Gdy dostawca nie w pełni zaspokaja zgłaszany popyt odbiorcy nie powinna być stosowana cena rynkowa. Zakup produktu z zewnątrz, po tej samej cenie, jak u odbiorcy wewnętrznego, nie zmieni wyniku ekonomicznego kupującego, ale może w znaczny sposób pogorszyć sytuację ekonomiczną dostawcy wewnętrznego, czego efektem będzie gorszy wynik całego przedsiębiorstwa. Ostateczna cena w tym wypadku powinna być niższa od ceny rynkowej, poprawi to wówczas wyniki obu podmiotów oraz całego przedsiębiorstwa. ceny oparte na kosztach wytworzenia (pół)produktów - kosztach rzeczywistych, planowanych lub normatywnych kosztów wytworzenia, na poziomie kosztów zmiennych, kosztów pełnych lub ceny typu "koszt ... plus marża" - wypracowana marża liczona jest wg kosztów, im są one wyższe tym wyższa cena transferowa, a tym samym lepszy wynik sprzedającego, a gorszy kupującego. W przypadku, gdy cena wewnętrzna oparta jest na kosztach rzeczywistych, to następuje przeniesienie wycenionego zużycia zasobów w podmiocie dostawcy na podmiot odbiorcy, czego efektem jest wpływ motywacyjny do zachowań proefektywnościowych u dostawcy. Jeśli cena wewnętrzna będzie oparta na koszcie planowanym, to stworzony zostaje przymus ekonomiczny do egzekwowania odpowiedzialności za koszty. Działanie takie powoduje obniżenie kosztów i oszczędności.

(…)

… rynkową pomniejszoną o koszty sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa. Cena taka powinna być stosowana wtedy, gdy istnieje swoboda wyboru dostawcy lub kupującego. ceny dualne - ustalone na różnych poziomach dla sprzedającego i kupującego, nie można ich zastosować wobec dwóch samodzielnych podmiotów powiązanych kapitałowo. Cena podwójna - zakład sprzedający ustala cenę na poziomie ceny rynkowej, a zakładu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz