Cele polityki pieniężnej. Popyt na pieniądz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele polityki pieniężnej. Popyt na pieniądz - strona 1 Cele polityki pieniężnej. Popyt na pieniądz - strona 2 Cele polityki pieniężnej. Popyt na pieniądz - strona 3

Fragment notatki:

CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ
Cele te można wyodrębnić wg. Różnych kryteriów :
kryterium czasu
cele krótkookresowe
cele wieloletnie ( strategiczne )
cele krótkookresowe określane są jako bieżące lub doraźne. Dotyczą np. aktualnego poziomu stóp procentowych, kursu walut, preferencji kredytowych.
Cele strategiczne to etapy i sposoby dochodzenia do stabilności pieniądza
stabilizacja siły nabywczej pieniądza konsolidacja systemu bankowego
współpraca z organami władzy administracyjnej i samorządowej
kryterium podmiotowe polityki pieniężnej
podmioty zainteresowane :
bank centralny
cały sektor bankowy
B.C - cele : kształtowanie rezerw obowiązkowych, emisja pieniądza pierwotnego, stopy procentowe od udzielonych kredytów redyskontowych lub refinansowych.
Cały sektor bankowy- cele : - organizacja systemu rozliczeń międzybankowych
zasady kształtowania polityki depozytowo-kredytowej
zasady dotyczące funkcjonowania rachunków bankowych ( patrz m.in. Prawo Bankowe, Ustawy o NBP )
kryterium przedmiotowe
cele:
czysto pieniężne
ogólnogospodarcze
cele czysto pieniężne : np.- regulowanie stosunków dewizowo-walutowych,
- właściwe kształtowanie emisji pieniądza
cele ogólnogospodarcze -stymulowanie wzrostu gospodarczego i innych celów makroekonomicznych( czworokąt celów)
Cele polityki pieniężnej w ujęciu klasycznym i nowoczesnym Klasyka- triada celów polityki pieniężnej
polityka
pieniężna
cel podaż pieniądza M=5% finalny
-%
cele pośrednie realizacja agregatów pieniężnych - różne instrumenty pol.pien.
cele operacyjne lata 90-te


(…)

… nie jest wykorzystywana w Polsce . Jedynie dla celów statycznych
POPYT NA PIENIĄDZ : jest to skłonność podmiotów niebankowych do utrzymywania środków płatniczych .
Pieniądz ma swoje korzenie w wieku XVI
Podstawowy pogląd na pieniądz funkcjonujący przez cztery wieki.
Wraz ze zwiększaniem pieniądza w obiegu wzrastają ceny. Jest to ilościowa teoria pieniądza- Irwing Fisher
P*T
M*V = P*T M = V
M- podaż pieniądza T*V - constans
V- szybkość obiegu pieniądza
P- Poziom cen
T - ilość towaru
Np.: V = 20- jedna jednostka pieniężna w danym okresie obsługuje 20 transakcji.
Irwing zakładał, że:
- powinno się regulować ilość pieniądza w obiegu popyt na pieniądz jest stały
pieniądz jest neutralny , tzn. nie ma wpływu na bezrobocie, produkcję itp.
II Marshal, Pigon _ zastanawiali się nad popytem na pieniądz w oparciu o ilościową teorię pieniądza.
Md = Y*P*K
Md - popyt na pieniądz
Y- dochód- jako czynnik ograniczający
P- poziom cen
K- wsp.stały
Jest to ujęcie DOCHODOWE ILOŚCIOWEJ TEORII PIENIĄDZA
III ( lata 30-te ) Keynes - zastanawiał się nad ujęciem dochodowym
Twierdził, że podaż pieniądza jest stała, to popyt na pieniądz powinien być czynnikiem regulowany przez władzę pieniężną.
W okresie tym pojawiły się obligacje. Ludzie…
… definicja pieniądza:
To agregaty pieniężne
M0- baza monetarna- centralny pieniądz rezerwowy, pieniądz o njwiększej mocy. Jest to największy agregat
M0= G+R
Na M bezpośrednio ma wpływ bank centralny. Bezpośrednią rezerwą jest rezerwa obowiązkowa
M1 = G+D gotówka + depozyty a vista
Jest to pieniądz funkcji płatniczej. Pieniądz w obiegu. Ten agregat zwany jest PODAŻĄ PIENIĄDZA. Podaż pieniądza są to pieniądze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz