Cele i funkcje - omówienie (Isem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele i funkcje - omówienie (Isem) - strona 1

Fragment notatki:

CELE I FUNKCJE Cele: zadanie jakie stawiane są przed gałęzią, charakter subiektywny, zamierzone i pożądane, zaś funkcje charakter obiektywny, wskazują na rzeczywiście pełnioną rolę, możliwość pełnienia funkcji niepożądanych (patologizacja), kolizja (konkurencja celów) Ochrona dóbr prawnych - ochrona podstawowych wartości, uznane przez społeczeństwo za cenne (dobra prawne) i wymagające ochrony, zapewnienie porządku i ładu, ograniczenie przestępczości, realizacje celu ochronnego Zapobieganie (prewencja) - zapobieżenie wyrządzaniu nowych szkód, stanowienie i obowiązywanie zakazów karnych oraz poprze orzekanie i wykonywanie sankcji, prewencja ogólne i indywidualna, pozytywna i negatywna, kk z 1997 prewencja generalna pozytywna, kształtowanie świadomości społeczeństwa, wymaga skutecznego aparatu ścigania, dużego stopnia wykrywalności, stabilności prawa, poprawa prawna poprzez prewencje indywidualną, ponowne przestępstwo nieopłacalne Zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości - funkcja represyjna, odwetowa, umacnia szacunek dla prawa, spełnienie społecznych oczekiwań, uspakaja negatywne emocje, poczucie podzielane przez większość społeczeństwa, kara nieuchronna, szybka Poprawa (resocjalizacja) - prewencja indywidualna, poprawa moralna, zmiana osobowości, zapewnienie możliwości kształcenia, wykonywania zawodu, ale trudne gdy przepełnienie więzień Kompensacja i restytucja - naprawienie wyrządzonej szkody, geneza w karach prywatnych, jako odwet, naprawienie wyrządzonej szkody materialnej, wyrządzonej osobie albo społeczeństwu, świadczenie pieniężne, nawiązka, grzywna, propozycja Cielaka przeznaczenia grzywny na wybrany cel społeczny (do 12 tyś. Na koszty leczenie, pogrzebu, utraconych zarobków lub środków utrzymania), kompensata dla osoby lub najbliższych w przypadku art. 156, 157 Subsydiarna - prawo karne jako ultima ratio, w ostateczności, gdy zawodzą inne uregulowania, Gwarancyjna - uniemożliwia samowolę, określoność przestępstw i kar Afirmująca - kształtowanie świadomości prawnej, promuje zachowania zgodne, pełni tę funkcję orzecznictwo, przekazy medialne Ekspiacyjna - odkupienie winy i uwolnienie się od moralnej odpowiedzialności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz