Cechy współczesnego rynku finansowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy współczesnego rynku finansowego - strona 1

Fragment notatki:

Cechy współczesnego rynku finansowego :
Rynek finansowy to pojęcie abstrakcyjne - nie można utożsamiać rynku finansowego z konkretnym miejscem
Rynek finansowy wyznacza relacje pomiędzy jego uczestnikami (remitent - inwestor)
Ma charakter instytucjonalny, ponieważ państwo nadaje mu ramy organizacyjne i wyznacza zestaw zasad jego działania
Rynek finansowy cechuje się specyficznym przedmiotem obrotu - instrumentami finansowymi Cenę instrumentu na rynku finansowym kształtuje - popyt i podaż :
Jeśli cena wyjdzie wyższa to instrument jest niedowartościowany - należy kupować, bo cena wzrośnie
Jeśli cena będzie niższa to instrument jest przewartościowany - należy sprzedawać, bo cena spadnie Co robi rynek? usprawnianie wymiany towarowej
usprawnianie obrotu pieniężnego
możliwość efektywnego wykorzystania zasobów
zwiększa efektywność alokacji i racjonalizację decyzji Funkcje rynku finansowego : Alokacyjna - przemieszczanie od tego podmiotu, co ma do tego, co nie ma Mobilizacyjna - mobilizacja wielkiego kapitału, rynek scala niewielkie nadwyżki licznych podmiotów w potężne źródło finansowe Transformacyjna - możemy z udziałem rynku finansowego zamienić jedną formę kapitału na inną, Np. oszczędności włożone na rynek finansowy zmieniają się z kapitału niepracującego na pracujący, albo nadwyżki krótkoterminowe w długoterminowe. Wyceniająca - trzeba wyceniać kapitał, aby móc skalkulować efektywność, z użyciem różnych instrumentów, Np. Stopy procentowej Kursu walutowego Ceny rynkowej akcji Uczestnicy rynku finansowego (grupy): Pośrednicy finansowi (instytucje finansowe) - Np. banki i SKOKi, instytucje wspólnego inwestowania, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa ubezpieczeń Inwestorzy Indywidualni Instytucjonalni Emitenci - ten, kto na rynku finansowym chce pozyskać krótko, lub długoterminowo pieniądz Podmioty dyscypliny rynkowej i regulacyjnej - Np. akcjonariusze, Bank centralny BFG, nadzór finansowy(KNF) Pośrednicy finansowi : Instytucje wspólnego inwestowania - 4 rodzaje:
Fundusze inwestycyjne
Fundusze emerytalne
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
Fundusze venture capital - wysokiego ryzyka
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz