Cechy demokracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy demokracji - strona 1 Cechy demokracji - strona 2 Cechy demokracji - strona 3

Fragment notatki:

Cechą demokracji jest przestrzeganie procedur , ten element jest niezwykle ważny dla demokracji i różni je od wielu innych systemów , których procedury nie są istotne .
Np. w różnego typu dyktaturach przekłada się wybory mówiąc , że nie jest to właściwy czas , bo lepiej np. poprawiać sytuację gospodarczą . My dobrze wiemy , że odwlekanie wyborów , tych które są ustanowione , że będą się odbywać w określonym czasie i w określonych warunkach świadczy o tym , że system nie jest systemem w pełni demokratycznym . Różni dyktatorzy , którzy mają zapisane w konstytucjach swoich krajów wybory ,odwlekają je ponieważ obawiają się utraty władzy . Mówiliśmy również , że systemy demokratyczne mogą się różnić między sobą np. wielkości sfery publicznej i prywatnej .
Cechą społeczeństw demokratycznych jest istnienie tych dwóch sfer i to rozróżnienie nie istniało w społeczeństwach wcześniejszych ,gdzie np. wszystko było własnością króla . Istnienie tych dwóch sfer jest bardzo ważne , ale ich zakres może być bardzo różny .
Wiek XX przyniósł rozbudowę sfery publicznej , w związku z istnieniem państw opiekuńczych . Wiele działań zostało wyjętych z odpowiedzialności np. rodziny , a stało się przedmiotem troski i odpowiedzialności państwa . Opieka nad ludźmi starymi przez setki lat była sprawą rodziny , w krajach przede wszystkim o systemach socjaldemokratycznych opieka nad ludźmi starymi weszła w zakres odpowiedzialności państwa . Czyli np. emerytury , renty były wypłacane z budżetu państwa , domy dla ludzi starych .
Przeniesienie tej odpowiedzialności na państwo uwalniało rodzinę od wypełniania swych funkcji . I to jest bardzo ważne , bo w związku z tym obecnie możemy zaobserwować odwrotny proces , bo państwo nie jest w stanie wypełniać tych funkcji i przesuwa tą odpowiedzialność z powrotem na rodzinę . Wiadomo , że formalnie istnieją zabezpieczenia , np. istnieją domy starości , ale nie ma na ich utrzymanie środków , mówi się więc , że człowiek stary znacznie lepiej czuje się we własnym środowisku . Oznacza to tyle , że ta opieka musi być zorganizowana w rodzinie lub przy pewnej pomocy opieki społecznej .
Czyli mamy tu przykłady rozszerzania w pewnym czasie i znowu łączenia się sfery publicznej w zakresie takim o jakim mówią ci wszyscy , którzy zajmują się problemami opieki społecznej . Wiadomo , że problem sfera publiczna - sfera prywatna , jest bardzo drażliwy przy zawieraniu wszelkich kontraktów . Bo niewiadomo czy mamy wziąć wybrać czyjąś propozycję dlatego , że jest z rodziny , czy wziąć pod uwagę ofertę po prostu lepszą .

(…)

… , jest to ilustracja do tego o czym mówiliśmy obecnie , czyli kto powinien mieć jakie prawa w naszym kraju . I tutaj my mówimy o społeczeństwie obywatelskim i o prawie zrzeszania się .
W przypadku społeczeństwa demokratycznego uważa się , że inicjatywy obywatelskie są ogromnym kapitałem społecznym . I tu powstaje problem , czy wszystkie inicjatywy są inicjatywami , które można popiera ć . W ankiecie tej pytano , czy różnego typu inicjatywy mogą być podejmowane w państwie demokratycznym . Jeśli weźmiemy pod uwagę np. partie faszystowskie , to widać , że aż 86 % ludzi jest przeciwko . To jest ilustracja tej tezy , że inicjatywy obywatelskie są cenne , ale , że system demokratyczny również narzuca pewne ograniczenia , które wynikają z ochrony systemu jako takiego . Jeśli chodzi o partie mniejszości narodowych…
… w sensie dosłownym . Te prawa były zupełnie inne w stosunku do człowieka urodzonego w innym stanie . My dziś chlubimy się tym , że mamy długie tradycje demokratyczne , to mówimy o demokracji szlacheckiej , ta demokracja szlachecka , to wiemy , że była to demokracja , gdzie jednostka posiadała swoją podmiotowość , każdy mógł zerwać sejmik , ale ten każdy to był szlachcic . A więc , kto nie był szlachcicem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz