Budżetowanie w zarządzaniu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżetowanie w zarządzaniu-opracowanie - strona 1 Budżetowanie w zarządzaniu-opracowanie - strona 2 Budżetowanie w zarządzaniu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Budżetowanie w zarządzaniu
Schemat:
Planowanie
Kontrola
Organizowanie
Kierowanie
Relacje między funkcjami zarządzania
- Planowanie – wyznaczanie celów
- Organizowanie – stwarzanie warunków do osiągnięcia celów
- Kierowanie – stwarzanie budżetów do osiągnięcia celów
- Kontrola – weryfikacja stopnia osiągnięcia celów
Relacje między funkcjami zarządzania
- Planowanie – ustalanie budżetu
- Organizowanie – stwarzanie warunków do wykonania budżetu
- Kierowanie – stwarzanie bodźców do wykonania budżetu
- Kontrola – weryfikacja stopnia wykonania budżetu
Strategia planowania i budżetowania polega na wzajemnym powiązaniu celu, zapewnienia
ciągłości planowania i spójności budżetu.
Budżet – to obligatoryjny i sformalizowany plan krótkoterminowy, wyrażany w jednostkach
ilościowych (naturalne) i wartościowych (pieniężne).
19 | S t r o n a
Budżetowanie – to kompleksowa metoda zarządzania jednostką gospodarczą.
Funkcje budżetowania:
Informacyjna – polega na przekazywaniu ośrodkom odpowiedzialności informacji
dotyczących przyszłych planów podmiotu, realizowanych zadao i występujących
ograniczeo.
Koordynacyjna – zespala i harmonizuje w jednakowym wspólnym budżecie
poszczególne zadania realizowane przez różne ośrodki odpowiedzialności, zapewnia
aby działania nie były sprzeczne z celami działalności całego podmiotu.
Motywacyjna – wpływa na działania i zachowania menedżerów i pracowników
ośrodków odpowiedzialności w taki sposób, aby ich postępowanie było zgodne z
kierunkami wytyczonymi przez podmiot.
Kontrolna – polega na stworzeniu podstaw do kontroli działalności ośrodków
odpowiedzialności (kontrola wstępna, bieżąca i wynikowa).
Zasady budżetowania:
jedności budżetu – nadrzędna, łączy w zwartą całośd powiązane ze sobą budżety
cząstkowe, pozwala na eliminację ewentualnych sprzeczności między budżetami
cząstkowymi i zapewnia ich zgodnośd
zupełnośd budżetu – polega na zapewnieniu zawarcia w budżecie wszystkich
elementów kształtujących wynik działalności, ma umożliwiad kontrolę kosztów
(wydatków) i przychodów (wpływów)
równowagi budżetowej – ma na celu zapewnienie odpowiedniej relacji między
poziomem kosztów i przychodów oraz kwotami wydatków i wpływów, służy do
efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej
okresowości budżetowania – związana jest ze sporządzeniem budżetu zgodnie z
zasadą periodyzacji (z podziałem na lata obrotowe i okresy sprawozdawcze)
ciągłości budżetowania – polega na zachowaniu ciągłości procesu budżetowania
(okresy roczne z podziałem na krótsze, kwartalne i miesięczne)
uprzedniości budżetowania – ma na celu sporządzenie budżetu terminowo przed
rozpoczęciem realizacji, a nie w trakcie, oraz przekazanie go do realizacji
odpowiedzialnym jednostkom organizacyjnym
szczegółowości – wskazuje na ustalenie i realizację budżetu z wymaganą
szczegółowością z podziałem na odrębne pozycje kosztów (wydatki i osiągnięcia,
przychody, wpływy)
podmiotowości – postuluje się, że budżet powinien byd opracowany w ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz