Budżet zadaniowy - budżet inwestycyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet zadaniowy - budżet inwestycyjny - strona 1 Budżet zadaniowy - budżet inwestycyjny - strona 2 Budżet zadaniowy - budżet inwestycyjny - strona 3

Fragment notatki:

BUDŻET ZADANIOWY
Budżet zadaniowy- jest skonsolidowanym planem wydatków państwowych JST, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, sporządzonym w układzie części, zadań i podzadań. Jest on planem wieloletnim i powinien obejmować okres co najmniej 5 lat. Budżet zadaniowy to procedura przygotowania budżetu polegająca na tym, że zanim Zarząd gminy przygotuje uchwałę budżetową zgodnie z obowiązującą klasyfikacją w całej administracji, zostaną przygotowane szczegółowe plany zamierzeń, jakie poszczególni dysponenci mają zamiar zrealizować. Sposoby podziału budżetu zadaniowego:
- Funkcje- obszar działalności państwa (szczebel budżetu państwa)
- Zadania (zadania główne)
- Podzadania (zadania cząstkowe)
- Działania i Poddziałania W strukturze budżetu zadaniowego podstawową kategorią jest zadanie budżetowe, które ma określony ilościowo i jakościowo cel, koszt wykonania i wskaźnik efektywności mierzący skuteczność i wydajność harmonogramu zadań i wydatków z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.
Zadanie budżetowe- zadanie, które wykonane jest przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne, finansowane z budżetu gminy. Cel zadania budżetowego tworzy ramy, w których realizowane jest zadanie, cel zatem musi być wyznaczony jakościowo i ilościowo. Cel jest więc podstawą do wyznaczenia zadania. Cechy zadania budżetowego:
Cel- jasno sprecyzowany,
Odniesienie do stanu istniejącego i potrzeb gminy,
Wskazanie szczegółowego zakresu zadania,
Określenie odpowiedzialności,
Skalkulowanie kosztów rzeczywistych realizacji zadania,
Specyfikacja czynności niezbędnych do realizacji zadania zaplanowanego w czasie,
Określenie mierników skuteczności,
Uwzględnienie przepływów finansowych (możliwości, w jaki sposób zostanie dane zadanie zrealizowane).
Zadania tworzą główną jednostkę klasyfikacji budżetowej i grupują wydatki wg celów, w tym celów szczegółowych. Np. praca - rynek pracy.
Budżet zadaniowy uwzględnia różne rodzaje zadań:
- zadania o charakterze bezpośrednim- bezpośrednio wpływają na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej
- zadania pośrednie- warunkują wykonania zadań bezpośrednich (np. utrzymanie sekretariatu urzędu).
Kolejne kryterium, które pozwala podzielić zadania- ze względu na kompetencje gminy:
- własne- realizowane są przez JST lub urząd miejski
- zlecone odgórnie- np. wydawanie paszportów czy prawa jazdy
- powierzone odgórnie
Ze względu na czas trwania:


(…)

… Programu Ramowego UE.
Miernik oddziaływania- mierzą długofalowe, zbiorcze konsekwencje realizacji zadania; np. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w Polsce (badania CBOS); liczba cytowań polskich naukowców na liście filadelfijskiej; wskaźnik zatrudnienia wśród absolwentów wyższych szkół państwowych.
Celem musi być efekt działania, a nie do działań, które służą do ich osiągnięcia.
Klasyfikacje celów:
Cele…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz