Rachunkowość sektora finansów publicznych

note /search

Środki trwałe w jednostkach budżetowych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość sektora finansów publicznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

ŚRODKI TRWAŁE W JEDNOSTKA BUDŻETOWYCH Ustawa o rachunkowości Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne i zdatne do użytku, przez...

Budżet zadaniowy a tradycyjny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość sektora finansów publicznych
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 5985

BUDŻET ZADANIOWY A BUDŻET TRADYCYJNY Budżet zadaniowy- poprzez zadania pokazuje w jaki sposób wykorzystywane są środki publiczne W tradycyjnym budżecie radni skupiają się na tym, ile jednostka może dostać pieniędzy, a następnie decyduje,...

Budżet zadaniowy - budżet inwestycyjny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość sektora finansów publicznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1694

BUDŻET ZADANIOWY Budżet zadaniowy- jest skonsolidowanym planem wydatków państwowych JST, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, sporządzonym w układzie części, zadań i podzadań. Jest on planem wieloletnim i powinien obe...

Rodzaje budżetów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość sektora finansów publicznych
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2016

W praktyce funkcjonują cztery rodzaje budżetów: - modelowy- to budżet, w którym prognozowane dochody są porównywalne z wydatkami określanymi jako wartościowe ujęcie wszystkich potrzeb danej JST. Potrzeby zwykle przekraczają możliwości budżetu. Główną funkcją budżetu modelowego jest gromadzenie i id...