Budżet państwa - klasyczna definicja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa - klasyczna definicja - strona 1 Budżet państwa - klasyczna definicja - strona 2 Budżet państwa - klasyczna definicja - strona 3

Fragment notatki:

  Klasyczna definicja budżetu zadaniowego  jest dosyć prosta – mówi o tym, że zamiast  działów, rozdziałów i paragrafów staramy się wszystkie wydatki w budżecie państwa  przedstawić w postaci programów, zadań i podzadań realizujących cele, mierzone właściwym  miernikiem. Dotyczy to zarówno wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych, ujętych co  najmniej w okresie czteroletnim. Dąży do uzyskania przejrzystej informacji na temat  efektywności i skuteczności wydatków publicznych w celu zyskania lepszych wyników w  roku następnym.    Niezbędnym elementem budżetu zadaniowego jest   mierzenie rezultatów pracy instytucji  publicznych za pomocą MIERNIKÓW    Mierniki –  instrumenty niezbędne do wsparcia Premiera i Ministrów dla ukierunkowania  polityki rządu i oceny efektów  Mierniki mierzą stopień realizacji celów (zadania / podzadania) w czasie  (bazowy/planistyczny/ docelowy)  Są wiarygodne , łatwe do monitorowania i odporne na manipulacje  Są wyznaczane dla każdego zadania (max 3 mierniki ) i podzadania (1 miernik)      Mierniki produktu -wskaźniki odnoszące się do działalności , liczone w jednostkach  materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi)    Mierniki rezultatu- wskaźniki odpowiadające bezpośrednim efektom , dostarczają informacji  o zmianach , mogą przybierać formę wskaźników materialnych (np. skrócenie czasu podróży)  Lub finansowych (np. zmniejszenie kosztów transportu)    Mierniki jakości - wskaźniki poprawy lub pogorszenia (np. odsetek zadowolonych)    dysponent  - jednostka prawna dysponująca, zarządzająca (np. funduszami).  Dysponenci  części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę nad efektywnością i  skutecznością funkcji państwa , zadań i podzadań za pomocą mierników.  W Nocie Budżetowej na rok 2010 dysponentom zaproponowano katalog funkcji , zadań i  podzadań , w ramach których sami   wyszczególniają zadania           Zasady budżetu zadaniowego:  Zasada prawidłowego rządzenia :    1.Priorytety rządu – Mierniki dla zadań ministrów spójne z miernikami i wartościami w  dokumentach rządowych   2.Wieloletniość – Międzyresortowe programy zadaniowe  3.Skuteczność i efektywność – koncentracja na mierzeniu tego na co minister ma bezpośredni  wpływ oraz informacja o efektach na które ma pośredni wpływ   Sektor publiczny – MIERNIKI   Zasada przejrzystości  – dokumenty planistyczne w podobnym układzie klasyfikacyjnym   ( budżet i uzasadnienie)  Zasada konsolidacji   – wydatki publiczne przypisane do zadań ministra finansowanych z :  budżetu państwa , funduszy celowych , agencji rządowych). 

(…)

…. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM
2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY
3. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA PAŃSTWA
4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA
5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA
6. KOORDYNACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ KRAJU
7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, WSPIERANIE ROZWOJU BUDOWNICTWA I
MIESZKALNICTWA
8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
10. NAUKA…
… ZDROWOTNEJ I POLITYKA ZDROWOTNA FUNKCJA 21.
PROWADZENIE POLITYKI ROLNEJ ORAZ RYBACKIEJ
22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I
TECHNICZNA
Na slajdach :
1.Definicja budżetu zadaniowego– wszystkie wydatki w budżecie państwa
przedstawione w postaci programów, zadań i podzadań realizujących cele, mierzone
właściwym miernikiem. Dotyczy to wydatków bieżących i inwestycyjnych, ujętych…
… i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości
19. Budowa , rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej
20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna
21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej
22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz