Budowa mostów drewnianych etapy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa mostów drewnianych etapy - wykład - strona 1 Budowa mostów drewnianych etapy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Budowa mostów drewnianych etapy
Połączenia klejone
Jeśli wytrzymałość spojenia jest wymagana dla sprawdzenia stanu granicznego no­śności, to wykonanie połączeń klejowych powinno być przedmiotem kontroli jako­ści w celu zapewnienia odpowiedniej niezawodności i jakości w zgodzie z wymaga­niami (aprobatami) technicznymi.
Muszą być bezwzględnie przestrzegane wymagania producentów klejów doty­czące ich przyczepności z uwzględnieniem zasad mieszania, wymagań związanych z ochroną środowiska, dojrzewania, poziomu zawilgocenia elementów i wszystkich innych czynników wpływających na prawidłowe stosowanie klejów.
Dla klejów, które wymagają odpowiedniego dojrzewania po wykonaniu złącza, połączenia takie należy wykonać w odpowiednim, przewidzianym przez producen­ta czasie.
Montaż konstrukcji w wytwórni
Konstrukcja powinna być montowana w taki sposób, aby uniknąć wprowadzenia do niej naprężeń przekraczających dopuszczalne, zarówno w samych elementach jak i w połączeniach. Elementy wykrzywione, w których nastąpił poślizg lub nie­prawidłowe zamocowanie powinny być wymienione. Przykłady montażu konstruk­cji przedstawiono w opisie wielu mostów w rozdziale 6.
Transport i wznoszenie
Konstrukcja powinna być składowana, transportowana i wznoszona w taki spo­sób, aby uniknąć wprowadzenia do niej naprężeń przekraczających dopuszczal­ne, zarówno w samych elementach, jak i połączeniach. Jeśli konstrukcja jest obciążana lub podpierana w inny sposób niż w stanie finalnym, to należy spraw­dzić obliczeniowo takie stany montażowe. Dotyczy to także oddziaływań dyna­micznych.
W przypadku konstrukcji prętowych należy zwracać szczególną uwagę na możliwość deformacji podcz konstrukcji z pozycji poziomej do
pionowej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz