Blacha fałdowa jako stężenie ciągłe belek - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Blacha fałdowa jako stężenie ciągłe belek - omówienie  - strona 1 Blacha fałdowa jako stężenie ciągłe belek - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Blacha fałdowa jako stężenie ciągłe belek
Zapewnienie stateczności belek może być realizowane przez stężenie całkowite albo częściowe o wartości niezbędnej do zapewnienia stateczności. Stężenie całkowite wymaga spełnienia po­danego w załączniku BB.2 normy [51] warunku na ścinanie:
Do spełnienia tego warunku często potrzebna jest sztywność części składowych trudna do uzyskania w dachach hal. Praktycznie korzysta się ze stężenia częściowego, dostosowanego do wytworzenia jedynie niezbędnego przeciwdziałania tendencji do niestateczności. Stosowne postę­powanie, prowadzące do wytworzenia stężenia częściowego, jest odmienne dla belek z kształ­towników giętych (C, Z i podobnych) niż dla belek dwuteowych. Procedury zapewnienia statecz­ności kształtowników giętych (płatwi) są szczegółowo przedstawione w normie [52].
Zapewnienie stateczności ogólnej kształtownikom dwuteowym (ryglom ram, płatwiom) można przeprowadzić według procedury 8.1. Przykładowo, w przypadku płatwi dwuteowych wolnopod-partych procedura ulega korekcie uwzględniającej różnice w budowie dachów płatwiowego i bez-ptatwiowego. Ponadto należy sprawdzić przy ssaniu wiatru stateczność ściskanego pasa dolnego niepołączonego z poszyciem z blach fałdowych oraz w płatwiach ciągłych strefę ściskaną pasa dol­nego lub zastosować stężenie przeciwskrętne.
W odniesieniu do dwuteowników walcowanych o wysokości nie większej niż 200 mm wytycz­ne ECCS uznają, że połączenie blach fałdowych z pasem ściskanym z dwuteowników zapewnia wystarczające jego podparcie poprzeczne.
Belki dachowe mogą być stężone w sposób ciągły, jeżeli spełnione są wymagania wytycznych ECCS w odniesieniu do liczb, rodzaju i sposobu wykonania połączeń. Na ogół nie odbiegają one istotnie od przyjętych wymagań dla dachów bez współdziałania tarczowego ujętego w normie EN 1090 [14].


(…)

… z blach fałdowych oraz w płatwiach ciągłych strefę ściskaną pasa dol­nego lub zastosować stężenie przeciwskrętne.
W odniesieniu do dwuteowników walcowanych o wysokości nie większej niż 200 mm wytycz­ne ECCS uznają, że połączenie blach fałdowych z pasem ściskanym z dwuteowników zapewnia wystarczające jego podparcie poprzeczne.
Belki dachowe mogą być stężone w sposób ciągły, jeżeli spełnione są wymagania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz