Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania-odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 5152
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania-odpowiedzi na egzamin - strona 1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania-odpowiedzi na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

Apraksja-podstawowa do tworzenia nawyków kształtujących się w 2-3 r.ż..W okresie niemowlęcym obserwujemy etapy pionizacji ciała którym towarzyszą określone ruchy lokomocyjne-ruchy pełzające i kroczne.Okres poniemowlęcy 2-3 lata zmiany motoryczności dziecka polegają na doskonaleniu czynności już znanych oraz opanowaniu nowych ruchów.Obserwujemy kontrolowane formy biegu,pierwsze czynności samoobsługowe,chód jest coraz sprawniejszy,a w końcowej fazie pojawiaja się umiejętności rzutów i podskoków oraz zaczątki tworzenia ruchów acyklicznych np.kombinacja biegu,czy skoku,chwytu, czy rzutu
Praksje-ruchy celowe
Neofobia- brak chęci wykonywania ćw.fiz. przez osoby starsze
Rytmiczność rozwoju: Różne tempo rozwoju w poszczególnych okresach autogenezy
Praktyczne oceny procesów wzrastania dziecka: Metoda tablic Pirquenta,metoda siatek centlowych,graficzna metoda oceny tępa i harmoni rozwoju
Replikacja genetyczna to: dwojenie się w chromosomie informacji genetycznych w trakcie mitozy
VIII Motoryczność człowieka: zasadniczą rolę w motoryczności człowieka odgrywa układ nerwowy, a zwłaszcza struktury i procesy zachodzące w mózgu. Z punktu widzenia możliwości rozwoju ruchów, ważnymi procesami rozwojowymi są mielinizacja włókien nerwowych oraz inerwacja mięśni. Mielinizacja polega na tworzeniu się na włóknach nerwowych osłonki mielinowej, wytwarzanej przez komórki Schwanna, która jest izolatorem aksonów. Zapobiega ona rozchodzeniu się bodźców na obszary sąsiednie, a tym samym zbędnemu pobudzaniu innych komórek. Inerwacja mięśni polega na stopniowym wrastaniu w głąb włókien mięśniowych określonych zakończeń nerwowych wpływając na precyzyjniejsze wykonanie poszczególnych czynności. Proces ten kończy się ok. 6 roku życia. Rozwój motoryczny noworodka i niemowlęcia:
1)faza premotoryczna- niewielka liczba odruchów wrodzonych, odruchy te mają różne znaczenie, także jest ich różnych czas trwania i zanikania;
a)pierwszą grupę tworzą ruchy zapewniające podstawowe czynności życiowe (odruchy ssania, oddychania, połykania); b) druga grupa- stanowią odruch dające początek powstawaniu odruchów warunkowych, tym samym stwarzające bazę dla dalszego rozwoju (zaciskanie dłoni);
c) grupa trzecia- to odruchy stanowiące tzw. „ewolucyjną pozostałość” po przodkach, będące poprzedzeniem prawa Haeckla, że ontogeneza jest skróconym powtórzeniem filogenezy (odruch pływania, odruch Moro); 2) faza promotoryczna (wczesno ruchowa) ruchy dziecka są impulsywne, pozbawione akcji zamierzonych, dowolnych. Szuman nazywa je ruchami błędnymi oraz niedojrzałością analizatorów i ośrodków korowych. Z upływem czasu dochodzi do ściślejszego powiązania sfery zmysłowej (sensorycznej) z ruchową (motoryczną), które rozpoczynają powstanie ruchów sensomotorycznych;

(…)

… zachodzących w organizmie. U dziewcząt rozpoczyna się od10-12 roku, a u chłopców od12-14. Zwiększa się wydzielanie hormonów płciowych oraz hormonów wzrostu. Zmiany te manifestują się skokiem pokwitaniowy(znaczne przyspieszenie wzrastania). W okresie dojrzewania obserwujemy allometrię rozwoju(nierównomierny rozwój poszczególnych części ciała względem siebie). Allometria prowadzi do zmian proporcji ciała, a także przesuniecie środka ciężkości ku górze. Powyższe zmiany prowadza do tzw. Pubertalnej niezręczności , będącej efektem braku koordynacji ruchowej. Ruchy staja się niezręczne , brak im harmonii, mniejsza jest ich dokładności i rytm. Zmniejsza się zdolność uczenia ruchów. Częstym objawem jest również ociężałość i apatia ruchowa wywołana brakiem równowagi pomiędzy procesami pobudzania i hamowania. W okresie…
…. Wyróżnia się ogromna spontaniczna aktywnością dziecka wywołaną zjawiskami autostymulacji polegającymi na ścisłym związku struktury i funkcji. Wiek ok5 roku życia nazywany jest „złotym okresem motoryczności” lub „pierwszym apogeum motoryczności”. Różnice dymorficzne są słabo zaznaczone, jedynie w rzutach 5-6 letni chłopcy zyskują znaczna przewagę nad dziewczętami. Ujawnia się i utrwala lateralizacja
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz